Marketing Funnel คืออะไร ? สำคัญอย่างไรกับการทำการตลาด และเพิ่มยอดขายของธุรกิจยุคนี้

Marketing Funnel คืออะไร

ปัจจุบัน Marketing Funnel เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ทางการตลาดที่ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะ Marketing Funnel มีผลต่อการทำการตลาด รวมไปถึงยอดขายและกำไรของธุรกิจ แม้ว่าในปัจจุบันเราจะให้ความสำคัญกับการทำการตลาดแบบยิงแอดโฆษณา หรือการทำสื่อคอนเทนต์ขายของ เพื่อให้คนรู้จักแบรนด์สินค้า แต่ถ้าเราทำการตลาดได้ไม่ดีพอ ไม่มีการคัดกรองลูกค้า ก็อาจจะทำให้ไม่มีลูกค้าที่อยากจะซื้อสินค้าจริงๆ ทำให้เราสิ้นเปลืองงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจไปโดยไม่เกิดประโยชน์ 

Marketing Funnel คืออะไร ?

Marketing Funnel คือ แผนการทางการตลาดที่จะช่วยให้การทำธุรกิจบรรลุถึงเป้าหมาย พร้อมทั้งช่วยดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย เปลี่ยนเป้าหมายจากคนที่ไม่รู้จัก ให้มาเป็นลูกค้า โดยจะมีการคัดกรองผู้บริโภคออกเป็นขั้นๆ ว่าแต่ละสถานะมีความต้องการแบบไหน จากนั้นจะมีการนำเอาข้อมูลต่างๆไปวางแผนทำการตลาดให้ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละขั้น เพื่อคัดเฉพาะลูกค้าตัวจริงหรือใกล้เคียงที่สุดเท่านั้น 

คลิกอ่านเพิ่มเติม : Sales Funnel คืออะไร ? ประกอบด้วยกี่ขั้นตอน มีความสำคัญและประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไรบ้าง

Marketing Funnel มีองค์ประกอบกี่ขั้นตอน

1.Marketing Funnel ขั้น Awareness

Marketing Funnel ขั้น Awareness

ภาพจาก : www.fullstory.com

Awareness เป็นขั้นที่สร้างการรับรู้หรือการสร้างความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ลูกค้าเห็นแบรนด์สินค้า นั่นก็คือการทำ Content เพื่อสะกดลูกค้า ให้ลูกค้าเกิดความสนใจหรืออยากรู้จักแบรนด์สินค้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งการทำ Content ก็สามารถทำได้บนโซเชียลมีเดียต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Tiktok หรือ Twitter เป็นต้น

2.Marketing Funnel ขั้น Interest

Marketing Funnel ขั้น Interest

ภาพจาก : www.fullstory.com

Interest เป็นขั้นที่สร้างความสนใจให้กับลูกค้าทำให้ลูกค้าอยากทำความรู้จักและอยากติดตามแบรนด์สินค้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งขั้นนี้ก็จะมีการเจาะจงรายละเอียดและสิ่งที่ลูกค้าค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์สินค้าแบบลงลึก เพื่อนำเสนอสินค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

3.Marketing Funnel ขั้น Consideration

Marketing Funnel ขั้น Consideration

ภาพจาก : www.fullstory.com

Consideration เป็นขั้นที่สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก ทำให้ลูกค้าคิดถึงแบรนด์และเริ่มมีการเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นๆ ว่าแบรนด์สินค้าของคุณมีความน่าเชื่อถือ มีการบริการที่ดี หรือมีจุดเด่นที่เหนือกว่าแบรนด์อื่นๆหรือไม่ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นและมั่นใจว่าจะไม่ผิดหวังเมื่อซื้อสินค้า 

4.Marketing Funnel ขั้น Conversion

Marketing Funnel ขั้น Conversion

ภาพจาก : www.fullstory.com

Conversion เป็นขั้นที่กระตุ้นการปิดดีล ซึ่งขั้นนี้จะมีการใช้ลูกเล่นที่หลากหลายเข้ามาช่วย เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้ายอมรับในตัวสินค้า และตัดสินใจซื้อสินค้าในที่สุด นอกจากนี้ยังมีการโน้มน้าวใจ มีการนำโปรโมชั่นมาใช้ เพื่อให้ลูกค้าเห็นว่า ถ้าไม่ซื้อสินค้าในตอนนี้ จะต้องเสียผลประโยชน์อะไรบ้าง 

ราคาค่าบริการ fulfillment

ทดลองใช้บริการ Fulfillment

Fulfillment ตัวช่วยคนขายของออนไลน์ ที่ช่วยลดต้นทุนการขายสินค้า ลดเวลาการทำงาน มีเวลาโฟกัสยอดขายได้มากขึ้น

สมัครใช้บริการ คลิกดูค่าบริการ

ประโยชน์ของการเข้าใจ Marketing Funnel

Marketing Funnel มีความสำคัญต่อการทำธุรกิจออนไลน์เป็นอย่างมาก ถ้าหากผู้ประกอบการมีความเข้าใจ Marketing Funnel ก็จะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจและมีประโยชน์ต่อธุรกิจ ดังนี้

  1. ทำให้เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้ามากขึ้น โดยผู้ประกอบการจะรู้เลยว่าแบรนด์สินค้ามีกลุ่มหรือฐานลูกค้าอยู่ในขั้นไหนหรืออยู่ในสถานะไหน เมื่อรู้แล้วก็จะสามารถทำโฆษณาหรือ ทำ Content ลง Social Media ต่างๆ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
  2. ช่วยให้สามารถวางแผนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการเลือก platform ช่องทางการโฆษณา การบริหารงบประมาณ ทุกอย่างจะทำได้อย่างราบรื่นและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
  3. สามารถใช้ช่องทางทำ Digital Marketing ได้ดีมากขึ้น พร้อมกันนั้นยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับปรุง วัดผล และยังทำให้เห็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจมากขึ้นกว่าเดิม 
  4. พัฒนาธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากการรู้สเกลของธุรกิจ ทำให้รู้จุดแข็ง จุดด้อย ทำให้พัฒนาธุรกิจได้แบบไม่ตัน พร้อมกันนั้นยังรู้วิธีการดึงดูดลูกค้า รู้วิธีการปิดดีลที่มีประสิทธิภาพ 
  5. เพิ่มยอดขายและอัตราส่วนกำไรสุทธิเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุน ทำให้สามารถสร้างโฆษณาที่มีความน่าสนใจ ดึงดูดความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Marketing Funnel ของแต่ละแพลตฟอร์มแตกต่างกัน

Marketing Funnel มีความแตกต่างกันไปในแต่ละแพลตฟอร์ม โดยแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่ง อาจจะมีการแบ่งระดับขั้นหรือพฤติกรรมของลูกค้าแยกย่อยออกมาเป็นจำนวนมาก นั่นเป็นเพราะว่าพฤติกรรมความต้องการของลูกค้า หรือ Customer Journey มีความแตกต่างกัน ทำให้เราได้เห็น Marketing Funnel ที่มีหลายระดับ สำหรับเหตุผลที่ต้องมีหลายระดับ ก็เพื่อให้วางแผนการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุด 

ในการจะสามารถเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละแพลตฟอร์มได้นั้น จำเป็นต้องมีการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า ทั้งข้อมูลส่วนตัว ความชอบ พฤติกรรมหรือประวัติการซื้อสินค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดกลุ่มให้อยู่ในแต่ละ Funnel ซึ่งหากธุรกิจใช้การจดหรือคีย์ข้อมูลเอง ก็จะโอกาสเกิดข้อผิดพลาด ข้อมูลตกหล่น ข้อมูลไม่ครบ หรือข้อมูลซ้ำกันได้ง่าย 

ดังนั้นการมีระบบหลังบ้านอย่างระบบจัดการออเดอร์ (Order Management System) เข้ามาช่วยจึงมีความสำคัญอย่างมาก เพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการรวบรวมออเดอร์จากช่องทางต่างๆ แล้ว ก็ยังช่วยจัดเก็บและจัดหมวดหมู่ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทำให้ง่ายต่อการนำข้อมูลไปวิเคราะห์และใช้งานต่อนั่นเอง

คลิกดูข้อมูลและฟีเจอร์เพิ่มเติม : ระบบจัดการออเดอร์และคลังสินค้าในที่เดียว By Packhai

Marketing Funnel มีเทคนิคการทำอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ

1.การทำ Remarketing และ Retargeting 

เนื่องจากการทำ Remarketing และ Retargeting คือส่วนหนึ่งของ Marketing Funnel ที่จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถตีตลาดและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยการส่งโฆษณาไปตอกย้ำ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย นอกจากนี้ยังทำให้สามารถเก็บข้อมูล ติดตามกลุ่มเป้าหมาย ติดตามพฤติกรรมความสนใจของลูกค้าได้อีกด้วย 

2.ทำโฆษณาให้ตอบโจทย์ความต้องการ 

แม้การรันโฆษณาจะทำได้หลายอย่าง แต่ทุกครั้งที่ทำจะต้องทำให้ตอบโจทย์ความต้องการ หากมีงบน้อยก็ต้องรันโฆษณาให้ตอบโจทย์งบประมาณ หากต้องการยอดขาย ก็ให้รันโฆษณาแบบที่มีตัวช่วยปิดการขาย แต่ถ้าจะเน้นให้คนรู้จักแบรนด์ ก็ต้องทำโฆษณาหรือ Video ให้คนรู้จักก่อน แล้วค่อยมาทำการตลาดในรูปแบบต่างๆ ต่อ 

3.ใช้แชทบอทหรือ Messenger Marketing 

ใครที่อยากประสบความสำเร็จจากการทำ Marketing Funnel การใช้แชทบอท (Chat Bot) เข้ามาช่วยถือว่าเป็นเครื่องมือที่ดี เพราะแชทบอทจะทำให้ธุรกิจสามารถรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า และยังช่วยลดการใช้พนักงานคนในการตอบคำถามลูกค้าได้อีกด้วย

4.ทำรีวิวหรือ Case Studies 

การทำรีวิวหรือกรณีศึกษาจากกลุ่มลูกค้าในปัจจุบัน จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับลูกค้า ทำให้ลูกค้าให้ความสนใจกับแบรนด์สินค้าและมีโอกาสที่แบรนด์สินค้าจะปิดดีลลูกค้าได้ 

5. ใช้กลยุทธ์ E-mail Marketing

E-mail ถือเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่มีคุณภาพ ซึ่งการทำ E-mail Marketing ก็จะช่วยให้ลูกค้าเดิมกลับมาซื้อสินค้าอีกครั้ง นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถส่งสินค้าและข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ กลับไปให้ลูกค้าได้อีกด้วย 

Marketing Funnel ถือเป็นกระบวนการทางการตลาดที่สามารถดึงดูดลูกค้าและคัดกรองลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากทำการวิเคราะห์ Marketing Funnel โดยมีการใช้เทคนิคที่เหมาะสม ก็จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจมากมาย ดังนั้นธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบันจึงควรที่จะทำความเข้าใจ Marketing Funnel เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าและเพิ่มโอกาสในการปิดการขายได้

แต่ธุรกิจส่วนใหญ่มักจะยุ่งอยู่กับงานด้านการขาย และงานหลังบ้านอย่างการแพ็คของ ส่งของ ทำให้ไม่สามารถศึกษาด้านการตลาดได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นหลายธุรกิจจึงเลือกใช้บริการคลังสินค้าออนไลน์ระบบ Fulfillment ที่เป็นคลังสินค้าช่วย เก็บ แพ็ค ส่ง รวมไว้ในที่เดียว โดยที่ธุรกิจไม่ต้องคอยจัดการงานต่างๆ เอง ทำให้ธุรกิจมีเวลาไปโฟกัสด้านงานขายและการทำการตลาดได้มากขึ้นนั่นเอง

คลิกดูข้อมูลและฟีเจอร์เพิ่มเติม : บริการคลังสินค้าออนไลน์ระบบ Fufillment BY Packhai

Packhai ตอบโจทย์ขายของออนไลน์

ทดลองใช้บริการ Fulfillment

Fulfillment ตัวช่วยคนขายของออนไลน์ ที่ช่วยลดต้นทุนการขายสินค้า ลดเวลาการทำงาน มีเวลาโฟกัสยอดขายได้มากขึ้น

สมัครใช้บริการ คลิกดูค่าบริการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *