Marketing Funnel คืออะไร ? สำคัญอย่างไรกับการทำการตลาด และเพิ่มยอดขายของธุรกิจยุคนี้

Marketing Funnel คืออะไร

ปัจจุบัน Marketing Funnel เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ทางการตลาดที่ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะ Marketing Funnel มีผลต่อการทำการตลาด รวมไปถึงยอดขายและกำไรของธุรกิจ แม้ว่าในปัจจุบันเราจะให้ความสำคัญกับการทำการตลาดแบบยิงแอดโฆษณา หรือการทำสื่อคอนเทนต์ขายของ เพื่อให้คนรู้จักแบรนด์สินค้า แต่ถ้าเราทำการตลาดได้ไม่ดีพอ ไม่มีการคัดกรองลูกค้า ก็อาจจะทำให้ไม่มีลูกค้าที่อยากจะซื้อสินค้าจริงๆ ทำให้เราสิ้นเปลืองงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจไปโดยไม่เกิดประโยชน์ 

Marketing Funnel คืออะไร ?

Marketing Funnel คือ แผนการทางการตลาดที่จะช่วยให้การทำธุรกิจบรรลุถึงเป้าหมาย พร้อมทั้งช่วยดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย เปลี่ยนเป้าหมายจากคนที่ไม่รู้จัก ให้มาเป็นลูกค้า โดยจะมีการคัดกรองผู้บริโภคออกเป็นขั้นๆ ว่าแต่ละสถานะมีความต้องการแบบไหน จากนั้นจะมีการนำเอาข้อมูลต่างๆไปวางแผนทำการตลาดให้ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละขั้น เพื่อคัดเฉพาะลูกค้าตัวจริงหรือใกล้เคียงที่สุดเท่านั้น 

คลิกอ่านเพิ่มเติม : Sales Funnel คืออะไร ? ประกอบด้วยกี่ขั้นตอน มีความสำคัญและประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไรบ้าง

Marketing Funnel มีองค์ประกอบกี่ขั้นตอน

1.Marketing Funnel ขั้น Awareness

Marketing Funnel ขั้น Awareness

ภาพจาก : www.fullstory.com

Awareness เป็นขั้นที่สร้างการรับรู้หรือการสร้างความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ลูกค้าเห็นแบรนด์สินค้า นั่นก็คือการทำ Content เพื่อสะกดลูกค้า ให้ลูกค้าเกิดความสนใจหรืออยากรู้จักแบรนด์สินค้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งการทำ Content ก็สามารถทำได้บนโซเชียลมีเดียต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Tiktok หรือ Twitter เป็นต้น

2.Marketing Funnel ขั้น Interest

Marketing Funnel ขั้น Interest

ภาพจาก : www.fullstory.com

Interest เป็นขั้นที่สร้างความสนใจให้กับลูกค้าทำให้ลูกค้าอยากทำความรู้จักและอยากติดตามแบรนด์สินค้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งขั้นนี้ก็จะมีการเจาะจงรายละเอียดและสิ่งที่ลูกค้าค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์สินค้าแบบลงลึก เพื่อนำเสนอสินค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

3.Marketing Funnel ขั้น Consideration

Marketing Funnel ขั้น Consideration

ภาพจาก : www.fullstory.com

Consideration เป็นขั้นที่สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก ทำให้ลูกค้าคิดถึงแบรนด์และเริ่มมีการเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นๆ ว่าแบรนด์สินค้าของคุณมีความน่าเชื่อถือ มีการบริการที่ดี หรือมีจุดเด่นที่เหนือกว่าแบรนด์อื่นๆหรือไม่ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นและมั่นใจว่าจะไม่ผิดหวังเมื่อซื้อสินค้า 

4.Marketing Funnel ขั้น Conversion

Marketing Funnel ขั้น Conversion

ภาพจาก : www.fullstory.com

Conversion เป็นขั้นที่กระตุ้นการปิดดีล ซึ่งขั้นนี้จะมีการใช้ลูกเล่นที่หลากหลายเข้ามาช่วย เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้ายอมรับในตัวสินค้า และตัดสินใจซื้อสินค้าในที่สุด นอกจากนี้ยังมีการโน้มน้าวใจ มีการนำโปรโมชั่นมาใช้ เพื่อให้ลูกค้าเห็นว่า ถ้าไม่ซื้อสินค้าในตอนนี้ จะต้องเสียผลประโยชน์อะไรบ้าง 

ประโยชน์ของการเข้าใจ Marketing Funnel

Marketing Funnel มีความสำคัญต่อการทำธุรกิจออนไลน์เป็นอย่างมาก ถ้าหากผู้ประกอบการมีความเข้าใจ Marketing Funnel ก็จะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจและมีประโยชน์ต่อธุรกิจ ดังนี้

  1. ทำให้เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้ามากขึ้น โดยผู้ประกอบการจะรู้เลยว่าแบรนด์สินค้ามีกลุ่มหรือฐานลูกค้าอยู่ในขั้นไหนหรืออยู่ในสถานะไหน เมื่อรู้แล้วก็จะสามารถทำโฆษณาหรือ ทำ Content ลง Social Media ต่างๆ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
  2. ช่วยให้สามารถวางแผนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการเลือก platform ช่องทางการโฆษณา การบริหารงบประมาณ ทุกอย่างจะทำได้อย่างราบรื่นและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
  3. สามารถใช้ช่องทางทำ Digital Marketing ได้ดีมากขึ้น พร้อมกันนั้นยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับปรุง วัดผล และยังทำให้เห็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจมากขึ้นกว่าเดิม 
  4. พัฒนาธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากการรู้สเกลของธุรกิจ ทำให้รู้จุดแข็ง จุดด้อย ทำให้พัฒนาธุรกิจได้แบบไม่ตัน พร้อมกันนั้นยังรู้วิธีการดึงดูดลูกค้า รู้วิธีการปิดดีลที่มีประสิทธิภาพ 
  5. เพิ่มยอดขายและอัตราส่วนกำไรสุทธิเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุน ทำให้สามารถสร้างโฆษณาที่มีความน่าสนใจ ดึงดูดความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Marketing Funnel ของแต่ละแพลตฟอร์มแตกต่างกัน

Marketing Funnel มีความแตกต่างกันไปในแต่ละแพลตฟอร์ม โดยแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่ง อาจจะมีการแบ่งระดับขั้นหรือพฤติกรรมของลูกค้าแยกย่อยออกมาเป็นจำนวนมาก นั่นเป็นเพราะว่าพฤติกรรมความต้องการของลูกค้า หรือ Customer Journey มีความแตกต่างกัน ทำให้เราได้เห็น Marketing Funnel ที่มีหลายระดับ สำหรับเหตุผลที่ต้องมีหลายระดับ ก็เพื่อให้วางแผนการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุด 

ในการจะสามารถเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละแพลตฟอร์มได้นั้น จำเป็นต้องมีการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า ทั้งข้อมูลส่วนตัว ความชอบ พฤติกรรมหรือประวัติการซื้อสินค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดกลุ่มให้อยู่ในแต่ละ Funnel ซึ่งหากธุรกิจใช้การจดหรือคีย์ข้อมูลเอง ก็จะโอกาสเกิดข้อผิดพลาด ข้อมูลตกหล่น ข้อมูลไม่ครบ หรือข้อมูลซ้ำกันได้ง่าย 

ดังนั้นการมีระบบหลังบ้านอย่างระบบจัดการออเดอร์ (Order Management System) เข้ามาช่วยจึงมีความสำคัญอย่างมาก เพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการรวบรวมออเดอร์จากช่องทางต่างๆ แล้ว ก็ยังช่วยจัดเก็บและจัดหมวดหมู่ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทำให้ง่ายต่อการนำข้อมูลไปวิเคราะห์และใช้งานต่อนั่นเอง

คลิกดูข้อมูลและฟีเจอร์เพิ่มเติม : ระบบจัดการออเดอร์และคลังสินค้าในที่เดียว By Packhai

Packhai ระบบจัดการออเดอร์และคลังสินค้าในหนึ่งเดียว

Marketing Funnel มีเทคนิคการทำอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ

1.การทำ Remarketing และ Retargeting 

เนื่องจากการทำ Remarketing และ Retargeting คือส่วนหนึ่งของ Marketing Funnel ที่จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถตีตลาดและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยการส่งโฆษณาไปตอกย้ำ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย นอกจากนี้ยังทำให้สามารถเก็บข้อมูล ติดตามกลุ่มเป้าหมาย ติดตามพฤติกรรมความสนใจของลูกค้าได้อีกด้วย 

2.ทำโฆษณาให้ตอบโจทย์ความต้องการ 

แม้การรันโฆษณาจะทำได้หลายอย่าง แต่ทุกครั้งที่ทำจะต้องทำให้ตอบโจทย์ความต้องการ หากมีงบน้อยก็ต้องรันโฆษณาให้ตอบโจทย์งบประมาณ หากต้องการยอดขาย ก็ให้รันโฆษณาแบบที่มีตัวช่วยปิดการขาย แต่ถ้าจะเน้นให้คนรู้จักแบรนด์ ก็ต้องทำโฆษณาหรือ Video ให้คนรู้จักก่อน แล้วค่อยมาทำการตลาดในรูปแบบต่างๆ ต่อ 

3.ใช้แชทบอทหรือ Messenger Marketing 

ใครที่อยากประสบความสำเร็จจากการทำ Marketing Funnel การใช้แชทบอท (Chat Bot) เข้ามาช่วยถือว่าเป็นเครื่องมือที่ดี เพราะแชทบอทจะทำให้ธุรกิจสามารถรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า และยังช่วยลดการใช้พนักงานคนในการตอบคำถามลูกค้าได้อีกด้วย

4.ทำรีวิวหรือ Case Studies 

การทำรีวิวหรือกรณีศึกษาจากกลุ่มลูกค้าในปัจจุบัน จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับลูกค้า ทำให้ลูกค้าให้ความสนใจกับแบรนด์สินค้าและมีโอกาสที่แบรนด์สินค้าจะปิดดีลลูกค้าได้ 

5. ใช้กลยุทธ์ E-mail Marketing

E-mail ถือเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่มีคุณภาพ ซึ่งการทำ E-mail Marketing ก็จะช่วยให้ลูกค้าเดิมกลับมาซื้อสินค้าอีกครั้ง นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถส่งสินค้าและข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ กลับไปให้ลูกค้าได้อีกด้วย 

Marketing Funnel ถือเป็นกระบวนการทางการตลาดที่สามารถดึงดูดลูกค้าและคัดกรองลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากทำการวิเคราะห์ Marketing Funnel โดยมีการใช้เทคนิคที่เหมาะสม ก็จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจมากมาย ดังนั้นธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบันจึงควรที่จะทำความเข้าใจ Marketing Funnel เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าและเพิ่มโอกาสในการปิดการขายได้

แต่ธุรกิจส่วนใหญ่มักจะยุ่งอยู่กับงานด้านการขาย และงานหลังบ้านอย่างการแพ็คของ ส่งของ ทำให้ไม่สามารถศึกษาด้านการตลาดได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นหลายธุรกิจจึงเลือกใช้บริการคลังสินค้าออนไลน์ระบบ Fulfillment ที่เป็นคลังสินค้าช่วย เก็บ แพ็ค ส่ง รวมไว้ในที่เดียว โดยที่ธุรกิจไม่ต้องคอยจัดการงานต่างๆ เอง ทำให้ธุรกิจมีเวลาไปโฟกัสด้านงานขายและการทำการตลาดได้มากขึ้นนั่นเอง

คลิกดูข้อมูลและฟีเจอร์เพิ่มเติม : บริการคลังสินค้าออนไลน์ระบบ Fufillment BY Packhai

บริการ Fulfillment Packhai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *