เกี่ยวกับเรา packhai fulfillment

เกี่ยวกับเรา Fulfillment PACKHAI

ทำความรู้จัก Packhai Fulfillment ผู้ให้บริการเก็บ แพ็ค ส่ง

ทำความรู้จัก Packhai Fulfillment
ผู้ให้บริการแพ็ค เก็บ ส่ง

PACKHAI Fulfillment

คลังสินค้าเก็บ แพ็ค ส่ง

PACKHAI จัดตั้งโดยผู้มีประสบการณ์การทํา SHIPPING นําเข้าสินค้าร่วมกว่า 10 ปี และทําบริษัทขนส่ง บริหารคลังสินค้า พร้อมทั้งดูแลการตลาดให้กับแบรนด์สินค้า ทําให้ PACKHAI นําประสบการณ์ร่วมกับแม่ค้าออนไลน์ มาพัฒนาจนเกิดรูปแบบ Platform และให้บริการ Fulfillment แบบครบวงจร

OUR VISION

CEO packhai fulfillment

คุณธวัชชัย แก้วใส
(CEO)

การเติบโตในออนไลน์อย่างยั่งยืนในยุคนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย งานที่สำคัญที่สุด คือ การวางระบบหลังบ้านให้แข็งแรง

ผมอยากให้ SME ตัวเล็ก สามารถแข่งขันกับบริษัทขนาดใหญ่ได้ ทั้งด้านประสิทธิภาพ และคุณภาพ

แพ็คให้จึงเกิดมาเพื่อช่วยตรงนี้ ช่วยให้ SME ไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน และเป็นระบบ

COO Fulfillment Packhai คุณพงศ์ธร เลาหะวิไลย

คุณพงศ์ธร เลาหะวิไลย
(COO)

จากประสบการณ์ในการลงทุนทำธุรกิจ ประกอบกับช่วงที่ทำธุรกิจขนส่งได้เล็งเห็นปัญหาของร้านค้าออนไลน์ ด้านระบบการจัดการภายใน เกี่ยวกับสต็อกสินค้า การคำนวณรายได้ และต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ

จึงต้องการแก้ Pain Point นี้ด้วยการนำระบบคลังสินค้าเข้ามาช่วยจัดการกับปัญหา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ร้านค้าออนไลน์แบบครบวงจร

ได้รับความไว้วางใจอย่างมากมาย

2M+ ออเดอร์

จำนวนคำสั่งซื้อ

260K+

 SKU สินค้า

1,500MB+

มูลค่าคำสั่งซื้อ

30+

จำนวนคลังสินค้า

แพ็คสินค้าเอง VS ใช้บริการ Fulfillment

รายละเอียด

แพ็ค-ส่งสินค้าเอง

ใช้บริการ Fulfillment

แพ็คสินค้าถูกต้อง ออเดอร์ไม่ตกหล่น

ไม่ต้องปวดหัวกับการจ้างพนักงาน

มีเวลาไปโฟกัสธุรกิจ ไม่ต้องแพ็คของเองทั้งวัน

ไม่ต้องเช่าคลังรายเดือน/รายปี ลด Fix Cost

บริการ Fulfillment