สินค้าคงคลัง (Inventory) คืออะไร ? แบ่งเป็นกี่ประเภท มีวิธีจัดการสินค้าคงคลังอย่างไร ให้ต้นทุนไม่เพิ่ม

สินค้าคงคลัง (Inventory) คืออะไร มีกี่ประเภท

คลังสินค้า กับ สินค้าคงคลัง

หากพูดถึง สินค้าคงคลัง ก็ต้องนึกถึงคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้า เนื่องจากสินค้าคงคลังนั้นเป็นสินค้าที่มีความคล่องตัวและหมุนเวียนได้ดี โดยการเก็บสินค้าคงคลังนั้นก็จำเป็นต้องมีในปริมาณที่เหมาะสม หากมีสินค้าคงคลังในปริมาณที่มากเกินไปก็อาจทำให้เกิดปัญหา และเป็นการเพิ่มต้นทุนของธุรกิจได้นั่นเอง

สินค้าคงคลัง หรือ Inventory คืออะไร ?

สินค้าคงคลัง หรือ Inventory คือ สินค้าคงเหลือในโกดังหรือคลังจัดเก็บสินค้าที่หลายๆ ธุรกิจมีสำรองเอาไว้เพื่อใช้งาน เพื่อการบริหาร เพื่อการผลิต เพื่อการจัดจำหน่ายในอนาคต หรือพูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ การดูแล วางแผน และจัดการสินค้าที่ยังไม่ได้ขายในตอนนี้นั้นเอง โดยธุรกิจต้องมีการจัดทำรายงานสินค้าคงเหลือหรือสินค้าคงคลังด้วย ซึ่งเป็นหนึ่งในการวางแผนธุรกิจทำให้สามารถดำเนินกิจการต่างไปได้อย่างมีความราบรื่น นอกจากนี้สินค้าคงคลังก็ยังได้ผ่านการวางแผน มีการกำหนดปริมาณสินค้าคงคลังในปริมาณที่เหมาะสมมาแล้วด้วยเช่นกัน

คลิกอ่านเพิ่มเติม : ระบบจัดการคลังสินค้า คืออะไร ? มีองค์ประกอบอะไรบ้าง ที่สำคัญต่อการทำธุรกิจ

สินค้าคงคลัง มีความสำคัญอย่างไร

สินค้าคงคลัง นั้นเรียกได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากในการทำธุรกิจ และการสร้างความสมดุลให้กับ Supply Chain ของธุรกิจ เพื่อทำให้มีต้นทุนสินค้าคงคลังในระดับที่ต่ำสุด แบบไม่กระทบต่อการบริหารงาน สินค้าคงคลังก็ยังเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดของต้นทุนการผลิต รวมถึงการจัดเก็บสินค้าคงคลังก็ยังช่วยให้ธุรกิจมีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าอีกด้วย 

สินค้าคงคลัง มีกี่ประเภท

สินค้าคงคลัง เป็นสินค้าที่สามารถแยกออกมาได้หลากหลายประเภทเป็นอย่างมาก ซึ่งก่อนอื่นเราต้องเข้าใจประเภทของสินค้าคงคลังเสียก่อน เพื่อที่จะได้สามารถเรียงความสำคัญและเลือกประเภทของสินค้าคงคลังในปริมาณที่เหมาะสม โดยสามารถแบ่งเป็น 4 ประเภทหลักๆ ดังนี้

ประโยชน์ของการจัดเก็บสินค้าคงคลัง

1.วัตถุดิบ (Raw materials)

สำหรับวัตถุดิบ เป็นสิ่งที่ผู้ผลิตนำมาใช้ในกระบวนการผลิต หรือแปรรูปให้เป็นสินค้าสำเร็จรูปขึ้นมาจำหน่ายในภายหลัง รวมถึงอาจรวมถึงสิ่งของที่บริษัทหรือผู้ผลิตเลือกซื้อมาจากบริษัทอื่นๆ ด้วยเช่นกัน 

2.งานที่อยู่ในกระบวนการผลิต (Work in progress)

งานที่อยู่ในกระบวนการผลิต เป็นสินค้าที่มีขั้นตอนในการผลิตที่ค่อนข้างจะซับซ้อน หรือ หลายขั้นตอน ทำให้ที่มีการทำงานที่อยู่ในกระบวนการผลิตขึ้นมาก่อนที่จะนำเข้าไปในกระบวนการต่อไป โดยงานในกระบวนการผลิตนั้น จะเป็นสินค้าคงคลังที่ผลิต แปรรูป ที่อยู่ในลักษณะที่ไม่สมบูรณ์ รอการแปรรูปอีกรอบเพื่อให้สินค้าพร้อมจำหน่ายนั่นเอง

3.สินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods)

สินค้าสำเร็จรูป เป็นสินค้าที่ถูกผลิตออกมาสมบูรณ์แบบแล้ว และพร้อมที่จะนำไปวางจำหน่ายให้กับลูกค้า โดยกระบวนการผลิตสินค้าในแต่ละขั้นตอนก็จะมีการตรวจเช็คคุณภาพของสินค้าทุกชิ้นและทุกสินค้าก่อนนำไปจำหน่าย ดังนั้นสินค้าสำเร็จรูปก็คือการสต๊อกสินค้าที่พร้อมนำไปจำหน่ายแล้วนั่นเอง

4.วัสดุ อุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุง

วัสดุและอุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุง เป็นสิ่งที่ไม่ได้ใช้ในกระบวนการสร้างหรือผลิตโดยตรง แต่จะถูกใช้ในการซ่อมแซการผลิตสินค้า เช่น น้ำมันหล่อลื่นที่ถูกใช้งานกับเครื่องจักรในโรงงาน หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในคลังสินค้า เป็นต้น

ราคาค่าบริการ fulfillment

ทดลองใช้บริการ Fulfillment

Fulfillment ตัวช่วยคนขายของออนไลน์ ที่ช่วยลดต้นทุนการขายสินค้า ลดเวลาการทำงาน มีเวลาโฟกัสยอดขายได้มากขึ้น

สมัครใช้บริการ คลิกดูค่าบริการ

ประโยชน์ของการจัดเก็บสินค้าคงคลัง (Inventory Stock)

เนื่องจากสินค้าคงคลัง เป็นสินค้าที่จะถูกนำมาขายในอนาคต หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าสินค้าคงคลังมีประโยชน์อย่างไรบ้าง โดยสินค้าคงคลังมีประโยชน์ ดังนี้

1.ช่วยรักษาระดับการผลิต

ประโยชน์ของการจัดเก็บสินค้าคงคลัง จะช่วยรักษาอัตราในการผลิตสินค้าให้มีความสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจมีระดับการจ้างแรงงาน และการเดินเครื่องจักรที่คงที่ โดยจะต้องนำสินค้าที่ขายไม่ออกหรือขายไม่ดีมาสต๊อกเก็บไว้ เพื่อนำออกจำหน่ายในช่วงที่สามารถขายสินค้าได้ดีนั่นเอง

2.ได้ส่วนลดจากปริมาณการซื้อ

การจัดเก็บสินค้าคงคลังในปริมาณที่เหมาะสม จะทำให้ธุรกิจได้รับส่วนลดจากการสั่งซื้อในปริมาณมากๆ ที่เรียกว่า Economy of scale เพื่อเป็นการป้องกันการเปลี่ยนแปลงราคา และ ผลกระทบจากเงินเฟ้อที่อาจเกิดขึ้นเมื่อสินค้าในตลาดมีราคาที่สูงมากขึ้น

3.สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น

สินค้าคงคลัง จะทำให้สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น ไม่หยุดชะงัก เนื่องจากการขาดสินค้า จนสร้างความเสียหายให้กับกระบวนการผลิตสินค้า และจะทำให้เกิดอัตราการว่างงานนั่นเอง

4.ป้องกันปัญหาสินค้าขาดมือ

เพราะการขายสินค้านั้น จะทำให้สินค้าขาดมือไม่ได้ การวางแผนจัดเก็บสินค้าคงคลัง (Inventory) จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก หากมีคำสั่งซื้อในจำนวนมาก และคุณมีสินค้าไม่เพียง สินค้าคงคลังจะช่วยป้องกันค้าขาดมือได้อย่างดีเยี่ยมเลยนั่นเอง

5.ตอบสนองความต้องการลูกค้า

สินค้าคงคลัง เป็นสินค้าที่เรียกได้ว่าช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ถูกประมาณเอาไว้ในการละช่วง ซึ่งธุรกิจจะมีการเก็บสต๊อกสินค้าเอาไว้ในคลังเก็บสินค้า โดยจะไม่นำออกมาขายในเร็วๆ นี้นั่นเอง

การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management)

สำหรับกระบวนการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง เป็นกระบวนการที่ธุรกิจต้องให้ความสำคัญ ต้องมีการจัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ และคำนวนปริมาณสินค้าคงคลังว่าจะต้องเก็บในปริมาณเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม เพื่อในอนาคตจะได้นำสินค้าออกจำหน่ายได้ในช่วงที่มีความต้องการมาก 

โดยการวางแผนและควบคุมสินค้าคงเหลือนั้น จะต้องมีการพิจารณาจากจุดสั่งซื้อและปริมาณการสั่งซื้อสินค้า เพื่อให้ได้ปริมาณสินค้าคงคลังในปริมาณที่เหมาะสมมากที่สุด ซึ่งปัจจุบันนั้นมีระบบจัดการคลังสินค้าและระบบจัดการออเดอร์ เข้ามาช่วยให้การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทำได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น

คลิกดูข้อมูลและฟีเจอร์เพิ่มเติม : ระบบจัดการออเดอร์และคลังสินค้าในที่เดียว By Packhai

ระบบจัดการคลังสินค้าพร้อมจัดการออเดอร์ Fulfillment Packhai

ในการทำธุรกิจ สินค้าคงคลัง (Inventory) ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก และส่งผลต่อผลกำไรของธุรกิจ ดังนั้นธุรกิจจึงจำเป็นต้องวางแผน เพื่อจัดเก็บสินค้าคงคลังในปริมาณที่เหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป และจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบและคำนวณต้นทุนต่างๆ

แต่สำหรับธุรกิจที่ไม่มีคลังสินค้าของตัวเอง และไม่อยากวุ่นวายกับการบริหารสินค้าคงคลัง ก็สามารถเลือกใช้บริการเช่าคลังสินค้าออนไลน์ระบบ Fulfillment ที่ช่วยดูแลงานต่างๆ ให้ธุรกิจ ตั้งแต่การเข้ารับสินค้า เก็บ แพ็ค และจัดส่งสินค้าก็ได้เช่นกัน เพื่อประหยัดเวลาการทำงานและลดต้นทุนของธุรกิจลง

อยากรู้ว่าคลังสินค้าออนไลน์ Fulfillment Packhai ดีกว่าเจ้าอื่นยังไง ? คลิกที่นี่

Packhai ตอบโจทย์ขายของออนไลน์

ทดลองใช้บริการ Fulfillment

Fulfillment ตัวช่วยคนขายของออนไลน์ ที่ช่วยลดต้นทุนการขายสินค้า ลดเวลาการทำงาน มีเวลาโฟกัสยอดขายได้มากขึ้น

สมัครใช้บริการ คลิกดูค่าบริการ

ติดต่อเรา PACKHAI : Packhai.com/contact

เบอร์โทร : 097-267-9487

เฟสบุ๊ค : Packhaiofficial

อีเมล : cs@packhai.com

ไลน์ : @packhai

ยูทูป : PACKHAI Fulfillment

ติ๊กตอก : @packhai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *