WMS คืออะไร ? มีประโยชน์อย่างไรบ้าง ทำไมธุรกิจถึงต้องมีระบบการจัดการคลังสินค้า

WMS คืออะไร

WMS คืออะไร ?

WMS (Warehouse Management System) คือ ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า ช่วยให้การรับสินค้า จัดเก็บสินค้า และการกระจายสินค้าทำได้โดยง่าย ส่งผลให้กระบวนการทำงานในคลังสินค้ามีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในทุกระบวนการ ทำงานได้อย่างถูกต้อง ลดข้อผิดพลาดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการคลังสินค้า

เป็นการนำเอาระบบการจัดการเข้ามาใช้ในคลังสินค้า โดยระบบ WMS นั้นถือเป็นเทคโนโลยีในคลังสินค้าที่มีความสำคัญ ถูกนำมาใช้เป็นระบบพื้นฐานในการวางโครงสร้างของคลังสินค้าอัจฉริยะหรือ Smart Warehouse ซึ่งเป็นคลังสินค้าสมัยใหม่ ที่นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการงานต่างๆ ทำให้การทำงานในคลังสินค้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Contents hide

Warehouse Management System มีประโยชน์อะไรบ้าง

 • ช่วยป้องกันสินค้าที่ค้างสต๊อกนาน
 • ช่วยคำนวณพื้นที่ที่เหมาะสมใช้สอยพื้นที่ได้เต็มประสิทธิภาพ
 • ลดข้อผิดพลาดในการกระจายสินค้าหรือการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า
 • สามารถตรวจสอบจำนวนสินค้าได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาสต๊อกไม่ตรง
 • ช่วยให้ค้นหาสินค้าได้อย่างรวดเร็ว
 • ช่วยให้การจัดส่งสินค้ารวดเร็วสร้างความประทับใจให้ผู้ซื้อ

หลักการทำงานของระบบ WMS

ระบบการจัดการคลังสินค้า WMS (Warehouse Management System) มีกระบวนการทำงานที่ไม่ซับซ้อนอย่างที่คิด หากคุณเข้าใจว่า WMS คืออะไร มีระบบการทำงานอย่างไร คุณจะสามารถใช้ประโยชน์จากระบบนี้ได้มากขึ้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับระบบการทำงานของ WMS ประกอบด้วย 3 ระบบ คือ

1.การรับสินค้า

การรับสินค้า (Receiving) จัดว่าเป็นกระบวนการแรกที่เกิดขึ้นในคลังเก็บสินค้า เมื่อสินค้าถูกนำเข้ามาเก็บในคลังสินค้า เจ้าหน้าที่จะตรวจนับและจดบันทึกสินค้าทุกชิ้นด้วยการใช้เทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าด้วยระบบบาร์โค้ด โดยบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เพื่อทำการแยกประเภทหรือกลุ่มของสินค้า การบันทึกข้อมูลของสินค้าสามารถทำได้แบบ Manual คีย์ข้อมูลเข้าไปในระบบหรือจะใช้วิธีการที่ทันสมัยมากขึ้นคือการ Interface ข้อมูลใช้เป็นค่าตั้งต้น ข้อมูลการตั้งต้นนี้จะถูกนำไปใช้ประโยชน์เพื่อทำฐานข้อมูลต่อไป

2.การจัดเก็บสินค้า

การจัดการสต๊อกสินค้า หรือการจัดเก็บสินค้าคงคลัง กระบวนการนี้สามารถใช้ระบบ WMS เข้ามาช่วยได้ โดยโปรแกรมจะทำหน้าที่ค้นหาข้อมูลเพื่อหาตำแหน่งการจัดเก็บสินค้าที่เหมาะสมมากที่สุด เก็บสินค้าให้พอดีในแต่ละพื้นที่ ระบบ WMS จะช่วยในคำนวนและวางแผนการจัดผังคลังสินค้า ให้สามารถใช้พื้นที่ทั้งหมดของคลังสินค้าได้เกิดประโยชน์มากที่สุด

คลิกอ่านเพิ่มเติม: Dead Stock คืออะไร? มีสาเหตุมากจากอะไร วิธีจัดการกับสินค้าค้างสต๊อก ต้องทำอย่างไรบ้าง

3.การเบิกและจัดส่งสินค้า

ระบบ WMS ถูกนำมาช่วยให้การเบิกและการจัดส่งสินค้า ทำได้อย่างง่ายดายและเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ทราบได้ว่าสินค้าจัดเก็บไว้ตรงจุดไหนในคลังสินค้า สินค้าชนิดนี้อยู่พิกัดไหน ตำแหน่งสินค้าจะถูกค้นหาเจอได้โดยง่าย พนักงานสามารถหยิบสินค้าตามคำแนะนำของระบบได้เลย เพื่อป้องกันการจัดส่งที่ผิดพลาดและเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในกระบวนการขนส่งสินค้าหรือกระจายสินค้า

Warehouse Management System มีกี่ประเภท

Warehouse Management System มีกี่ประเภท ?

หากแบ่งระบบ WMS (Warehouse Management System) ตามลักษณะการทำงาน จะสามารถแบ่งได้ดังนี้

1.ระบบ WMS แบบสำเร็จรูป

ระบบ WMS แบบสำเร็จรูปมีรูปแบบการทำงานที่ตายตัว ระบบ Warehouse Management System ประเภทนี้มีข้อจำกัดตามเวอร์ชั่นการใช้งาน เปลี่ยนแปลงอะไรได้ไม่มาก หรืออาจเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลย แต่มีข้อดีคือราคาถูก ติดตั้งใช้งานได้เลยทันที

2.ระบบ WMS แบบกำหนดเอง

ระบบ WMS แบบกำหนดเองหรือแบบเขียนตามความต้องการ เป็นระบบที่เขียนขึ้นมาให้สอดคล้องกับการทำงานของผู้ใช้งานจริง ช่วยให้สามารถใช้งานได้ง่าย ตอบสนองความต้องการได้ดีมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคลังสินค้า ระบบนี้สามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่นได้แต่ข้อเสียคือมีราคาสูง

หากแบ่งระบบ WMS ตามการมีระบบเชื่อมต่อ ERP (Enterprise Resource Planning) จะสามารถแบ่งได้ดังนี้

3.โปรแกรม WMS แบบไม่มีการเชื่อมต่อ ERP

ERP คือระบบที่เชื่อมโยงการทำงานต่างๆ ขององค์กรเข้าด้วยกัน ลูกค้าที่ทำธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางนิยมใช้โปรแกรม WMS ในลักษณะของ Stand Alone คือไม่มีการเชื่อมต่อ ERP

4.โปรแกรม WMS แบบมีการเชื่อมต่อ ERP

Warehouse Management System แบบมีการเชื่อมต่อ ERP เหมาะสำหรับลูกค้าที่ทำธุรกิจขนาดใหญ่ โดยจะใช้โปรแกรม WMS เชื่อมต่อกับข้อมูลระบบ ERP (Interface ERP)

ระบบการจัดการคลังสินค้า WMS ประกอบด้วยอะไรบ้าง

ระบบการจัดการคลังสินค้า WMS ประกอบด้วยอะไรบ้าง

คลังสินค้า WMS System จะประกอบไปด้วยระบบต่างๆ ที่มีความสำคัญ หากขาดระบบใดระบบหนึ่งไป อาจทำให้การบริหารจัดการสินค้าในคลังไม่มีประสิทธิภาพได้ โดยประกอบไปด้วยระบบต่างๆ ดังนี้

1.ระบบสินค้าเข้า

ระบบนี้ช่วยบันทึกธุรกรรมหรือการเคลื่อนไหวของสินค้า ช่วยบอกปริมาณ บอกจำนวนของสินค้า บอกตำแหน่งหรือพิกัดของสินค้าที่ถูกจัดเก็บ

2.ระบบการจัดการเอกสาร

ระบบการจัดการเอกสาร ประกอบด้วย ใบส่งของ ใบเสร็จการสั่งซื้อ ใบเบิกพัสดุหรือใบเบิกวัตถุดิบ รายงานสิ่งของตามใบสั่ง/ใบเบิก ซึ่งระบบจัดการเอกสารมีความสำคัญมากๆ เลยทีเดียว

3.ระบบบริหารสินค้า

ระบบบริหารสินค้า ใช้เพื่อการจัดการ ดูแล และใช้เพื่อการวางแผนจัดเก็บสินค้า ธุรกิจสามารถมองเห็นความเคลื่อนไหวของสินค้าว่ามีสินค้าไหนถูกจำหน่ายหรือนำเข้ามาบ้าง

4.ระบบการจัดการขนส่ง

ระบบการจัดการขนส่ง มีประโยชน์ไม่แพ้ระบบอื่นๆ ช่วยให้การบริหารงานขนส่งทำได้ง่ายขึ้น ช่วยบริการต้นทุนการขนส่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วย

5.ระบบโอนย้ายสินค้า

ระบบที่ช่วยให้การย้ายสินค้าจากคลังหนึ่งไปยังคลังหนึ่งทำได้ง่าย อีกอย่างธุรกิจอาจมีมากกว่าหนึ่งคลังสินค้า เพื่อป้องกันการทำงานที่อาจสับสนได้

6.ระบบตั้งหน่วยนับสินค้า

ระบบนี้ทำหน้าที่นับหน่วยของสินค้าหนึ่งๆ อาทิเช่น แก้ว นับเป็น ใบ ความซับซ้อนของการนับสินค้าคือหนึ่งหน่วย อาจมีหลายชิ้น เช่น ขวดน้ำ 1 หน่วยมี 12 ขวด ระบบตั้งหน่วยนับสินค้าจะเข้ามาช่วยกำหนดจำนวนที่แท้จริง หากขาดระบบนี้ไปอาจเกิดปัญหา ไม่สามารถหยิบสินค้าออกหรือนำเข้าสินค้าได้อย่างถูกต้อง

7.ระบบสรุปภาพรวม

สุดท้ายคือระบบสรุปภาพรวมการทำงานคอยรายงานผลการดำเนินงานต่างๆ ทำให้สามารถบริหารจัดการคลังสินค้าได้ง่ายขึ้น เจ้าของธุรกิจสามารถดูผลลัพธ์ได้ง่าย

Warehouse Management System เหมาะกับธุรกิจประเภทไหน

Warehouse Management System เหมาะกับธุรกิจประเภทไหน

 • ผู้ที่ต้องการบริหารจำนวนสินค้าหน้าร้าน แบบซื้อมาแล้วขายไป เน้นจำนวนคงเหลือภายในร้าน ทั้งแบบร้านเดียวและร้านที่มีหลายสาขา
 • ผู้ที่ต้องการบริหารจัดการสินค้าในคลังที่มีขนาดใหญ่ มีการนำเข้าสินค้ามาเห็บไว้ในคลังสินค้าจำนวนมาก มีผู้ใช้งานระบบพร้อมกันน้อยกว่า 15 คน
 • ผู้ประกอบการที่ต้องการบริหารจัดการสินค้าในคลังที่มีขนาดกลาง มีคลังสินค้าหลายแห่งมีผู้ใช้งานระบบพร้อมกันน้อยกว่า 6 คน
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออกแบบเครือข่าย มีการเชื่อมโยงข้อมูลในหลายอุปกรณ์ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ในระบบเดียวกัน
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออกแบบเครือข่าย มีการเชื่อมโยงข้อมูลในหลายอุปกรณ์ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ กันทั้งภายในองค์กรและนอกองค์กร

ระบบ WMS ช่วยแก้ปัญหาอะไรในคลังสินค้าบ้าง

1.ช่วยแก้ปัญหาในขั้นตอนการรับสินค้า

การที่คลังสินค้ามีระบบ WMS จะช่วยให้การตรวจเช็คสต๊อกที่ว่าง และจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการจัดเก็บสินค้าที่จะรับเข้ามาใหม่ได้สะดวก และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ป้องกันการเกิดปัญหารับสินค้าเข้ามาแล้วแต่ไม่มีที่เก็บ

2.ช่วยแก้ปัญหาในขั้นตอนการจัดเก็บ

Warehouse Management System มีส่วนสำคัญอย่างมากในการแก้ปัญหาในขั้นตอนการจัดเก็บสินค้า เนื่องจากระบบ WMS นั้นจะสามารถเลือกตำแหน่งในการจัดเก็บสินค้าได้อย่างเหมาะสม และจะทำการสแกนบาร์โค้ดของสินค้าก่อนจัดเก็บ ทำให้เช็คตำแหน่งของสินค้าได้แบบเรียลไทม์ ช่วยลดปัญหาการหาสินค้าไม่พบ

3.ช่วยแก้ปัญหาในขั้นตอนการหยิบสินค้า

การมีระบบ WMS ช่วยบริหารจัดการคลังสินค้านั้น มีประโยชน์มากๆ ในขั้นตอนการหยิบสินค้าหรือเบิกสินค้าจากคลัง เนื่องจากสินค้าแต่ละชิ้น แต่ละ SKU นั้นจะมีบาร์โค้ดตั้งแต่ขั้นตอนการจัดเก็บ ทำให้สามารถค้นหาสินค้าในระบบได้อย่างง่ายดายและสะดวกมากๆ แถมยังรองรับการหยิบสินค้าได้หลากหลายรูปแบบทั้งแบบ FIFO FEFO หรือ LIFO

Packhai ตอบโจทย์ขายของออนไลน์

ทดลองใช้บริการ Fulfillment

Fulfillment ตัวช่วยคนขายของออนไลน์ ที่ช่วยลดต้นทุนการขายสินค้า ลดเวลาการทำงาน มีเวลาโฟกัสยอดขายได้มากขึ้น

สมัครใช้บริการ คลิกดูค่าบริการ

ระบบ WMS ราคาเท่าไหร่ ?

สำหรับราคาของระบบ WMS ที่จะนำมาใช้ในการจัดการคลังสินค้านั้น ราคาจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทผู้ให้บริการ และฟังก์ชั่นการใช้งานของระบบ WMS ยกตัวอย่างระบบจัดการคลังสินค้าและจัดการออเดอร์ Packhai ราคาแพ็คเกจแบบรายเดือนจะเริ่มต้นอยู่ที่ 999 บาทต่อเดือน

คลิกดูข้อมูลและฟีเจอร์เพิ่มเติม : ระบบจัดการออเดอร์และคลังสินค้าในที่เดียว By Packhai

WMS (Warehouse Management System) ถือได้ว่าเป็นระบบที่เข้ามาช่วยให้การบริหารจัดการสินค้าในคลังมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น การจัดการสินค้าในคลังไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก หากมีการบริหารจัดการและระบบที่ดีอย่าง WMS ระบบจัดการคลังสินค้าที่ตอบโจทย์ธุรกิจยุคนี้ได้เป็นอย่างดี

เนื่องจากระบบ WMS นั้นถูกออกมาเพื่อใช้งานร่วมกับคลังจัดเก็บสินค้า เพื่อบริการจัดการสต๊อกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นการเลือกใช้บริการคลังสินค้าออนไลน์ Fulfillment ที่มีมาพร้อมกับระบบ WMS ก็จะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในขั้นตอนการรับสินค้า เก็บ แพ็ค ส่ง ได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้ Packhai ก็ยังมีบริการติดตั้ง WMS สำหรับคลังสินค้าที่สนใจอยากติดตั้งระบบนี้อีกด้วย – อยากรู้ว่า Fufillment BY Packhai ดียังไง? 👉 คลิกที่นี่

Packhai ตอบโจทย์ขายของออนไลน์

ทดลองใช้บริการ Fulfillment

Fulfillment ตัวช่วยคนขายของออนไลน์ ที่ช่วยลดต้นทุนการขายสินค้า ลดเวลาการทำงาน มีเวลาโฟกัสยอดขายได้มากขึ้น

สมัครใช้บริการ คลิกดูค่าบริการ

ติดต่อเรา PACKHAI : Packhai.com/contact

เบอร์โทร : 097-267-9487

เฟสบุ๊ค : Packhaiofficial

อีเมล : cs@packhai.com

ไลน์ : @packhai

ยูทูป : PACKHAI Fulfillment

ติ๊กตอก : @packhai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *