WMS คืออะไร ? สำคัญอย่างไรกับธุรกิจ ระบบ WMS ช่วยแก้ปัญหาในคลังสินค้าได้อย่างไรบ้าง

WMS คืออะไร สำคัญอย่างไรกับธุรกิจ

WMS คืออะไร ?

WMS คือ โปรแกรมหรือระบบจัดการคลังสินค้า ทำหน้าที่เป็นหัวสมองของคลังสินค้าเลยก็ว่าได้ โดยวิธีการทำงานจะนำเอาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในกระบวนการต่างๆ ของคลังสินค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน ช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และเพิ่มความถูกต้องแม่นยำในการค้นหาสินค้า ช่วยตรวจสอบข้อมูลสินค้า อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาสินค้าสูญหาย สินค้าตกหล่น หรือหาสินค้าไม่พบได้อีกด้วย

WMS ย่อมาจากอะไร

สำหรับ WMS ย่อมาจากคำว่า Warehouse Management System ระบบบริหารจัดการในคลังสินค้าหรือโปรแกรมสต๊อกสินค้า ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีคลังสินค้าที่มีความสำคัญ และถูกใช้อย่างมากในการบริการจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่ ที่มีการนำเอาเทคโนโลยีและระบบเข้ามาใช้ช่วยในการทำงานตั้งแต่การรับสินค้า จัดเก็บ หยิบและจัดส่งสินค้า

WMS คือ ระบบที่ช่วยแก้ปัญหาในคลังสินค้าด้านใดบ้าง

1.WMS คือตัวช่วยแก้ปัญหาการจัดเก็บสินค้า

WMS คือ โปรแกรมคลังสินค้าครบวงจรที่ช่วยแก้ปัญหากระบวนการจัดเก็บ (Put Away) โดยระบบ WMS สามารถแนะนำตำแหน่งที่เหมาะสมในการจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าได้ อีกทั้งยังมีการยืนยันตำแหน่งการจัดเก็บที่ถูกต้อง หลังจากที่ตรวจสอบแล้วพบการจัดเก็บอยู่ในตำแหน่งนั้นจริง ผู้ตรวจสามารถเซ็นอนุมัติได้ง่าย นอกจากนั้นยังมีกระบวนการจัดเก็บและการจัดการคลังสินค้าด้วยระบบบาร์โค้ด โดยใช้การยิง Barcode Scanner ในตำแหน่งที่จัดเก็บจริงเพื่อช่วยให้สามารถค้นหาสินค้าเจอได้ง่ายขึ้น

2.WMS ช่วยแก้ปัญหาในการรับสินค้า

ระบบ WMS สามารถช่วยแก้ปัญหากระบวนการรับสินค้า (Receiving) ได้ โดยสามารถที่จะ Reverse พื้นที่หรือจองพื้นที่ล่วงหน้า ช่วยให้การวางแผนการใช้พื้นที่ในคลังสินค้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากคลังสินค้าบางแห่ง ที่ไม่มีระบบการจัดการที่ดีในการรับสินค้า เมื่อรับสินค้าเข้าคลังแล้วนำไปวางไว้ตามใจชอบ ผลสุดท้ายคืออาจทำให้หลงลืมได้ว่านำสินค้าไปวางที่ไหนนั่นเอง ดังนั้นแล้ว WMS คือสิ่งที่ธุรกิจยุคนี้ไม่ควรมองข้าม

3.WMS ช่วยแก้ปัญหาการเบิกจ่ายสินค้า

ระบบการจัดการคลังสินค้า WMS คือ ระบบที่ช่วยแก้ปัญหากระบวนการเบิก (Picking) ซึ่งจะมีระบบ Search ช่วยในการค้นหาสินค้าได้ง่ายดายเพียงแค่กรอกเงื่อนไข ระบบก็จะสามารถค้นหาสินค้าเจอเองได้โดยอัตโนมัติ ใช้เวลาอันสั้น ไม่ว่าจะเป็นการหยิบสินค้าแบบ FIFO, LIFO ,FEFO  หรือสามารถกำหนดเองก็ทำได้

คลิกอ่านเพิ่มเติม : ระบบจัดการออเดอร์และคลังสินค้าในที่เดียว หรือระบบ OMS+WMS By Packhai

Packhai ระบบจัดการออเดอร์และคลังสินค้าในหนึ่งเดียว

ข้อดีของการมีระบบ WMS มีอะไรบ้าง

ข้อดีของระบบ WMS เราจะแบ่งตามลักษณะการทำงานของโปรแกรม  โดยลักษณะการทำงานของโปรแกรมนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

1.ระบบการจัดการคลังสินค้า WMS แบบสำเร็จรูป

ซึ่งรูปแบบแรกของ WMS คือระบบคลังสินค้าที่ถูกออกแบบการทำงานเป็นแบบตายตัว เปลี่ยนข้อมูลหรือระบบการทำงานได้น้อย มีข้อจำกัดตาม version ที่ผู้จัดทำตั้งค่าหรือกำหนดไว้ เช่น Version Standard จะไม่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลอื่นๆ ได้หรือ Version Advance ที่รองรับการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

ข้อดีของระบบ WMS แบบสำเร็จรูป คือ

 • มีราคาไม่แพงช่วยประหยัดต้นทุน
 • ฟังก์ชั่นการใช้งานที่มีให้เลือกหลากหลาย
 • ติดตั้งและสามารถใช้งานได้เลยทันที ไม่ต้องเสียเวลามาพัฒนาใหม่

2.ระบบจัดการคลังสินค้า WMS แบบเขียนตามความต้องการ

รูปแบบต่อมาของระบบ WMS คือ ระบบจัดการคลังสินค้าที่เขียนขึ้นมาจากการทำงานจริงของผู้ใช้งาน โดยการเข้าไปศึกษาการทำงานตามขั้นตอนต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงแล้วนำข้อมูลมาเขียนเป็นรูปแบบของ Work Flow เพื่อสร้างแบบจำลองระบบการจัดการสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการได้มากที่สุด ออกแบบระบบตามที่ผู้ใช้งานต้องการจริงๆ ทำให้ผู้ใช้งานใช้งานง่าย สามารถเรียนรู้ระบบได้อย่างรวดเร็ว

ข้อดีของระบบ WMS แบบเขียนตามความต้องการ

 • ผู้ใช้งานสามารถใช้งานตามความต้องการจริงได้
 • ผู้ใช้เข้าใจการทำงานของระบบได้อย่างรวดเร็ว
 • เป็นระบบที่พัฒนามาจากการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน จึงตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้เป็นอย่างมาก
 • สามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ได้อย่างไร้ขีดจำกัด แต่ต้องได้รับการอนุญาตก่อนเสมอ
 • สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ที่หลากหลายขึ้นอยู่กับความต้องการ

คลิกอ่านเพิ่มเติม: การจัดการสต๊อกสินค้า คืออะไร มีเทคนิคอย่างไรบ้าง ที่ทำให้ Stock เป็นระบบที่สุด

สรุปประโยชน์ที่ได้จากการใช้ระบบ WMS ในคลังสินค้า

1. เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน

2. ช่วยลดข้อผิดพลาดต่างๆ

3. จัดสรรพื้นที่คลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ช่วยลดปัญหาสินค้าค้างสต๊อก

5. มีความถูกต้องและแม่นยำในการจัดการกับระบบคลังสินค้า

6. เป็นตัวควบคุมกระบวนการทำงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ

7. ช่วยให้การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลง่ายขึ้น

ระบบ WMS คือระบบที่เหมาะกับธุรกิจประเภทไหน

เนื่องจากระบบ WMS คือ ระบบที่ใช้ในการจัดการคลังสินค้า จึงมักถูกนำไปใช้ในธุรกิจที่มีการจัดเก็บสต๊อกสินค้า ธุรกิจที่มีคลังสินค้าของตัวเอง หรือธุรกิจที่ให้บริการให้เช่าคลังสินค้า โดยจะสามารถสรุปธุรกิจที่เหมาะกับการใช้ระบบ WMS ได้ดังนี้

 • ธุรกิจที่มีคลังสินค้าตั้งแต่ขนาดกลาง ไปจนถึงขนาดใหญ่ ที่ต้องการระบบเพื่อช่วยบริหารจัดการ ควบคุม และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 • ธุรกิจที่ต้องมีการบริหารจัดการสินค้าจำนวนมาก และต้องการรู้ข้อมูลของสินค้าคงเหลือที่มีความแม่นยำ เช่น ธุรกิจค้าปลีก – ค้าส่ง ห้างสรรพสินค้า ธุรกิจขายของออนไลน์ เป็นต้น
 • ธุรกิจที่ต้องการจัดเก็บข้อมูลสินค้าอย่างเป็นระบบ สามารถแยกหมวดหมู่สินค้า และเข้าถึงข้อมูลของสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
 • ธุรกิจที่ต้องการระบบจัดการคลังสินค้า ที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลของคลังสินค้า กับระบบหลังบ้านหรือระบบขายของของธุรกิจได้

จะเห็นได้ว่า WMS คือ ระบบที่สำคัญของคลังสินค้า เป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการคลังสินค้า ช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อนและลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น หาสินค้าไม่เจอหรือใช้เวลานานในการหาสินค้า ตลอดจนการจัดเก็บวัตถุดิบต่างๆ เป็นต้น และทั้งหมดนี้ก็คือ ระบบการจัดการคลังสินค้า WMS  ที่เราได้คัดสรรข้อมูลดีๆ มานำเสนอ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์ต่อทุกคนที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ไม่มากก็น้อย 

แต่ก่อนที่จะมีการนำเอาระบบ WMS เข้ามาใช้ในคลังสินค้า สิ่งแรกที่ควรคำนึงเลยก็คือ การมีคลังสินค้าที่ดีและได้มาตรฐาน ซึ่งอาจจะเป็นคลังสินค้าของธุรกิจเอง หรือการใช้บริการเช่าคลังสินค้าอย่างบริการคลังสินค้าออนไลน์ระบบ Fulfillment คลังสินค้ารับฝาก เก็บ แพ็ค และส่งสินค้าในที่เดียว เพราะจะทำให้คนขายของออนไลน์นั้นลดต้นทุนการทำงานไปได้มาก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าแรง ค่าอุปกรณ์ต่างๆ และประหยัดเวลาในการทำงาน – อยากรู้ว่า Fulfillment By Packhai ดียังไง ? : คลิกที่นี่ 

คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม: สรุปข้อดี-ข้อเสีย Fulfillment บริการเก็บ แพ็ค จัดส่ง ที่ผู้ให้บริการยังไม่บอกมีอะไรบ้าง

บริการ Fulfillment Packhai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *