ประเภทของคลังสินค้า มีกี่ประเภท สามารถแบ่งคลังสินค้าตามลักษณะอะไรได้บ้าง ?

ประเภทของคลังสินค้า มีกี่ประเภท

คลังสินค้า คืออะไร ?

คลังสินค้า คือ พื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าที่ทำให้สินค้าปลอดภัย ไร้ความเสี่ยง เช่น สินค้าเสียหาย สินค้าแตก หัก สูญหาย เป็นต้น โดยมีทั้งเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีคลังสินค้าในพื้นที่ของตัวเอง และการนำสินค้าเข้าไปฝากที่คลังสินค้าออนไลน์ ซึ่งแน่นอนว่าคลังสินค้านั้นมีประเภทของมันและทำหน้าที่แตกต่างกัน เราจะพาคุณมารู้จักกับ ประเภทของคลังสินค้า ว่ามีอะไรบ้าง ก่อนที่คุณจะเริ่มดำเนินธุรกิจของคุณ เพื่อให้จัดการงานได้ง่ายมากขึ้นนั่นเอง  

ทำไมธุรกิจต้องเข้าใจประเภทของคลังสินค้า

ประเภทของคลังสินค้า เป็นการจัดประเภทของแหล่งจัดเก็บสินค้าที่เจ้าของกิจการใช้เพื่อเก็บสินค้าทุกอย่างนั่นเอง ซึ่งการจัดประเภทนั้นก็มีหลากหลายแตกต่างกันไป เพื่อให้สินค้าทั้งหมดที่อยู่ในคลังถูกจัดระเบียบ ซึ่งการที่ธุรกิจเข้าใจประเภทต่างๆ ของคลังสินค้า ก็จะช่วยให้สามารถเลือกคลังสินค้าได้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานมากที่สุดนั่นเอง

คลังสินค้า มีกี่ประเภท ?

คลังสินค้าแบ่งตามลักษณะธุรกิจ

1.ประเภทของคลังสินค้าแบ่งตามลักษณะธุรกิจ

การแบ่งประเภทคลังสินค้าตามลักษณะธุรกิจ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ คลังสาธารณะ และ คลังส่วนตัว 

1.1 ประเภทคลังสินค้าสาธารณะ

เป็นคลังสินค้าที่ทางเจ้าของคลังให้บริการสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจของตนเอง หรือเป็นเจ้าของสินค้าจากที่ต่าง ๆ ในการนำสินค้าที่ตนเองมีอยู่นั้นมาเก็บรักษาเอาไว้ในคลังของทางผู้ให้บริการ เพื่อให้สภาพของตัวสินค้านั้นสมบูรณ์มากที่สุดก่อนจัดส่งให้ทางลูกค้า ซึ่งช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายของทางพ่อค้าแม่ค้าหรือผู้ทำธุรกิจ เพราะไม่ต้องเสียงบทำคลังสินค้าด้วยตัวเอง เพียงชำระเงินค่าเช่าให้กับทางผู้ให้บริการคลังสินค้าเท่านั้น ก็มีพื้นที่เก็บสินค้าของคุณแล้ว 

1.2 ประเภทคลังสินค้าส่วนตัว

คลังส่วนตัวเป็นประเภทคลังสินค้าของทางเจ้าของธุรกิจ ทำให้สามารถที่จะเก็บสินค้าได้ทั้งหมดตามที่ต้องการ ซึ่งเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างใช้เงินจำนวนมาก แต่คุ้มค่าในระยะยาว พร้อมทั้งยังสามารถจัดการสินค้าในคลังของคุณได้อย่างง่ายดายด้วย ทำให้ทราบสถานะสินค้าในคลังได้ตลอด ขายและส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ทันทีที่ต้องการ

อ่านเพิ่มเติม : 8 ข้อดี-ข้อเสียของคลังสินค้า มีอะไรบ้าง อ่านให้ดีก่อนตัดสินใจเช่า !

คลังสินค้าแบ่งตามประเภทลักษณะงาน

2.ประเภทคลังสินค้าแบ่งตามลักษณะงาน

การแบ่งคลังสินค้าตามลักษณะงาน แบ่งได้ 3 ประเภท คือ ศูนย์กระจายสินค้า ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า และคลังสินค้าในเครือ 

2.1 ศูนย์กระจายสินค้า

ศูนย์กระจายสินค้า หรือ Distribution Center เป็นพื้นที่สำหรับการกระจายสินค้าของธุรกิจพื้นที่ต่าง ๆ โดยจะรับแล้วนำมาเข้าคลังของตนเอง จากนั้นก็จะนำสินค้าของแต่ละกิจการ มากระจายไปยังลูกค้าของธุรกิจนั้น ซึ่งก็คือ การจัดส่งสินค้าให้กับทางลูกค้าแทนเจ้าของธุรกิจนั่นเอง 

2.2 ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า

เป็นพื้นที่สำหรับการรวมและกระจายสินค้าก่อนส่ง โดยใช้รถขนส่งของทางบริษัท เพื่อส่งของหรือกระจายสินค้าให้กับทางลูกค้า โดยในระหว่างทางก็จะรวบรวมสินค้าทั้งหมด โดยการนำรถไปสับเปลี่ยนสินค้ากันในระหว่างที่เดินทาง หรือที่จุดนัดหมายนั่นเอง จากนั้นก็ให้นำสินค้าไปกระจายตามพื้นที่ที่ต้องการ เท่านี้ก็จะทำให้ลูกค้าได้รับสินค้ารวดเร็วแล้ว

2.3 คลังสินค้าในเครือ

เป็นบริการสำหรับเจ้าของธุรกิจและเจ้าของผลิตภัณฑ์ สำหรับบรรจุสินค้าของทางเจ้าของยี่ห้อ พร้อมทั้งให้บริการแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบข้อมูล การแพ็คสินค้า การจัดส่งสินค้าให้กับปลายทาง และการติดตามผลพัสดุ 

2.4 คลังสินค้าแบบบริหารจัดการ

คลังสินค้าแบบบริหารจัดการ หรือ Fulfillment Center นั้นเป็นคลังจัดเก็บสินค้า ที่มีบริการแพ็คและจัดส่งสินค้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี โดยปัจจุบันคลังสินค้ารูปแบบนี้เหมาะมากๆ สำหรับธุรกิจออนไลน์หรือธุรกิจ E-Commerce เพราะจะมาพร้อมกับระบบจัดการออเดอร์และคลังสินค้า เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลหลังบ้านร้านค้าเข้ากับระบบคลังสินค้า ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพและไร้รอยต่อมากยิ่งขึ้น

คลิกดูข้อมูลและฟีเจอร์เพิ่มเติม : ระบบจัดการออเดอร์และคลังสินค้าในที่เดียว By Packhai

คลังสินค้าแบ่งตามประเภทสินค้าที่เก็บ

3.คลังสินค้าที่แบ่งตามประเภทสินค้าที่เก็บ

การแบ่งคลังสินค้าตามประเภทสินค้าที่เก็บ แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ คลังสินค้าทั่วไป คลังสินค้าของสด คลังสินค้าอันตราย และคลังสินค้าพิเศษ 

3.1 คลังสินค้าประเภททั่วไป 

เป็นพื้นที่สำหรับการจัดเก็บรักษาสินค้าทั่วไป ซึ่งอาจจะมีเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ สินค้ากลุ่มนี้ไม่จำเป็นจะต้องได้รับการเก็บรักษาเป็นพิเศษ

3.2 คลังสินค้าประเภทของสด 

เป็นพื้นที่จัดเก็บสินค้าที่สดใหม่ ก็เหมือนอย่างที่เราเห็นกันตามร้านค้าหรือซุปเปอร์มาร์เก็ต เช่น หมู ไก่ เนื้อ ผักสด ผลไม้สด เป็นต้น   

3.3 คลังสินค้าประเภทสินค้าอันตราย

เป็นพื้นที่คลังสินค้าสำหรับใช้จัดเก็บสิ่งของอันตราย เช่น สารเคมี ยาอันตราย วัตถุไวไฟ เป็นต้น ซึ่งการเก็บและกำจัดนั้นก็มีข้อควรระวังที่แนะนำในการเก็บ คือ ต้องขออนุญาตทางการก่อนเปิด ต้องจัดเก็บให้เป็นระเบียบ โดยยึดหลักการวิทยาศาสตร์ เพียงเท่านี้ก็จะลดความเสี่ยงในการจัดเก็บสินค้าอันตรายแล้ว 

3.4 คลังสินค้าชนิดพิเศษ 

เป็นคลังที่ใช้ในการเก็บยา สารเคมีบางชนิด ต้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสม ต้องขออนุญาตก่อนเปิดคลังสินค้าประเภทนี้ของตนเอง เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายนั่นเอง

คลังสินค้าออนไลน์-Fulfillment

4.คลังสินค้าออนไลน์ Fulfillment

จะเห็นได้ว่า ประเภทของคลังสินค้า นั้นมีหลากหลายรูปแบบเช่นกัน หากเป็นคลังสินค้าที่เหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าในยุคนี้ก็คงหนีไม่พ้นคลังสินค้าออนไลน์ Fulfillment ที่มีบริการเก็บ รับฝาก แพ็ค ส่งของแบบครบวงจรนั่นเอง การใช้บริการ Fulfillment ต่างได้รับการยอมรับจากผู้ขายสินค้าออนไลน์อย่างมากๆ เพราะช่วยลดต้นทุน ลดเวลาการทำงานในเรื่องของการแพ็คของ ส่งของได้เป็นอย่างดี

หากอยากรู้ว่า ประเภทของคลังสินค้า Fulfillment นั้นดีอย่างไร ก็สามารถติดต่อใช้บริการได้ ที่นี่ หรือจะอ่านข้อดีของบริการ Fulfillment ได้ที่ link นี้ก่อนก็ได้เช่นกัน

คลิกอ่านบทความเพิ่มเติม :

บริการ Fulfillment Packhai

Fulfillment ตัวช่วยคนขายของออนไลน์ ที่ช่วยลดต้นทุนการขายสินค้า ลดเวลาการทำงาน มีเวลาโฟกัสยอดขายได้มากขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *