การทำสต๊อกสินค้า มีประโยชน์อย่างไรต่อธุรกิจ วิธีทำสต๊อกสินค้าที่ได้รับความนิยม มีอะไรบ้าง

การทำสต๊อกสินค้า มีประโยชน์อย่างไรต่อธุรกิจ

การทำสต๊อกสินค้า

การทำสต๊อกสินค้า เป็นการจัดการสินค้าในคลังจัดเก็บสินค้า โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าให้เป็นระบบและปลอดภัย เพื่อที่จะได้จัดส่งให้กับลูกค้า หรือจัดหาสินค้าตามความต้องการของลูกค้า การทำสต๊อกสินค้าจึงเป็นขั้นตอนสำคัญในการบริหารจัดการสินค้าที่ธุรกิจควรจะต้องมี เพราะการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าที่ดี มีความเป็นระเบียบและเป็นระบบ จะช่วยลดความสับสนในกระบวนการดำเนินธุรกิจ และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในคลังสินค้าได้

ประโยชน์ของการทำสต๊อกสินค้า มีอะไรบ้าง ?

การทำ Stock สินค้า ส่งผลดีต่อประสิทธิภาพโดยรวมของธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์อีกหลายอย่าง ซึ่งประโยชน์ของการทำสต๊อกสินค้า มีดังนี้

1.ทำให้มีสินค้าคงคลังเพียงพอต่อความต้องการ

การทำสต็อกที่เหมาะสม จะช่วยรักษาระดับสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ธุรกิจมีสินค้าคงคลังเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า โดยที่ธุรกิจไม่จำเป็นต้องสต๊อกสินค้ามากเกินไป และยังช่วยป้องกันสินค้าขาดสต๊อก ช่วยเพิ่มทุนสำหรับการลงทุนอื่นๆ เพราะไม่ต้องลงทุนไปกับการสต๊อกสินค้า นอกจากนี้ยังช่วยลดความจำเป็นในการสั่งซื้อในกรณีฉุกเฉินได้อีกด้วย

2.ช่วยประหยัดต้นทุนในการทำธุรกิจ

การทำสต็อกที่มีประสิทธิภาพ อย่างการติดตามสินค้าคงคลัง จะช่วยระบุตัวของสินค้าที่เคลื่อนไหวช้า หรือล้าสมัย เพื่อดำเนินการจัดการกับสินค้าต่อไป เช่น การลดราคา หรือสร้างโปรโมชันเพื่อล้างรายการสินค้าเหล่านั้น ซึ่งการทำแบบนี้ก็จะช่วยลดต้นทุนการทำธุรกิจ ทำให้สินค้าได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม และยังลดความเสี่ยงที่สินค้าจะเกิดความเสียหาย หรือชำรุดได้ด้วย

3.ติดตามสินค้าตกหล่นได้

การทำสต๊อกสินค้าจะช่วยให้ธุรกิจได้รู้จำนวน และรู้ข้อมูลของสินค้าที่เข้าออกในคลังสินค้าตลอดเวลา ทำให้ได้รู้ว่าสินค้ามีจำนวนเท่าไหร่ ออกไปเท่าไหร่ ขายไปในราคาเท่าไหร่ นอกจากนี้ยังช่วยลดโอกาสสินค้าตกหล่น แต่ถ้าเกิดปัญหามีสินค้าตกหล่นเกิดขึ้น ธุรกิจก็ยังสามารถติดตามสินค้าตกหล่น และประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นได้

คลิกอ่านเพิ่มเติม : พัสดุตกหล่น มีขั้นตอนติดตามคืนอย่างไร ป้องกันยังไงดี? ไม่ให้เกิดปัญหาสินค้าตกค้าง

4.ลดค่าใช้จ่ายภายในธุรกิจ

ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของการทำสต๊อก คือลดค่าใช้จ่ายภายในธุรกิจ เพราะเมื่อทำสต๊อกได้ดี มีความเป็นระบบ ก็จะช่วยลดปัญหาต่างๆ เมื่อปัญหาต่างๆลดลง ธุรกิจก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่มีต้องจ่ายค่าจ้างพนักงานเพิ่ม ไม่ต้องจ่ายค่าโทรศัพท์ในการโทรติดตามสินค้า ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมหรือภาษีเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแผนการซื้อได้อย่างรอบคอบมากขึ้น

วางแผนการจัดซื้อได้อย่างเหมาะสม

5.วางแผนการจัดซื้อได้อย่างเหมาะสม

การทำสต๊อกสินค้าจะช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแผนระบบและวางแผนการซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะทำให้รู้ทันทีว่าสิ่งใดในคลังที่ควรซื้อเยอะ สิ่งใดในคลังที่ควรซื้อน้อย เมื่อวางแผนการซื้อได้อย่างเหมาะสม ต้นทุนในการซื้อก็จะลดลง เมื่อต้นทุนการซื้อลดลง ธุรกิจก็จะได้รับกำไรจากการขายสินค้ามากได้ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ธุรกิจวางแผนการซื้อและการขายในอนาคตได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย

6.ลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้า

การทำสต๊อกที่มีประสิทธิภาพ โดยไม่มีการสต๊อกสินค้ามากจนเกินไป จะทำให้สามารถจัดเก็บสินค้าได้อย่างเป็นระบบระเบียบ โดยไม่ทำให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บ และไม่ทำให้ต้องไปเช่าคลังจัดเก็บสินค้าเพิ่มเติม เมื่อไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นในคลังสินค้า ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้าก็จะลดลง ส่งผลให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่เกิดปัญหาทางการเงิน

7.ลดปัญหาสินค้าค้างสต๊อก

บางทีธุรกิจอาจเกิดปัญหาขายสินค้าดี แต่มีกำไร ปัญหานี้อาจเกิดจากปัจจัยสินค้าค้างสต๊อก ที่มีจำนวนมากเกินไป ขายไม่ทัน หรือเป็นสินค้าที่ชำรุดเสื่อมสภาพ แต่ปัญหานี้ก็สามารถแก้ไขได้ด้วยการทำสต๊อก เพราะการทำสต๊อกจะช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแผนการถ่ายเทสินค้าค้างสต๊อก (Dead Stock) ที่ใกล้หมดอายุ หรือใกล้เสื่อมสภาพออกไปจากคลังได้

8.เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

การทำสต๊อกจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงานในคลังสินค้า ช่วยจัดระเบียบสินค้าคงคลังอย่างมีเหตุผล เพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่จัดเก็บ ลดเวลาและความพยายามที่จำเป็นสำหรับการหยิบสินค้า การบรรจุ และการเติมสินค้า นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงของการหมดอายุของผลิตภัณฑ์ และทำให้ธุรกิจมั่นใจว่าสินค้าเก่าจะถูกขายออกไปจากคลังได้อย่างแน่นอน

คลิกอ่านเพิ่มเติม : การจัดการสต๊อกสินค้า คืออะไร มีวิธีจัดการสต๊อกสินค้าอย่างไรให้เป็นระบบ ช่วยลดข้อผิดพลาดต่างๆ

วิธีการทำสต๊อกสินค้าแบบง่ายๆ ที่ได้รับความนิยม

วิธีการทำสต๊อกสินค้าแบบง่ายๆ ที่ได้รับความนิยม

การทำสต๊อกแบบง่ายๆ สามารถทำได้หลายวิธี โดยมี 2 วิธีที่ได้รับความนิยม ดังนี้

1.การทำสต๊อกสินค้า Excel

การทำสต๊อก Excel หมายถึง การจัดการสินค้าคงคลังด้วยโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อติดตามผลิตภัณฑ์ที่มีในสต็อก ปริมาณ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ แต่การทำสต๊อกแบบนี้ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียดังนี้

ข้อดีการทำสต๊อกสินค้า Excel

 • ใช้งานได้ฟรี เพียงแค่ติดตั้งโปรแกรมลงในคอมพิวเตอร์
 • สามารถเพิ่มสูตรอะไรก็ได้ลงใน Excel
 • แชร์งานให้คนอื่นๆได้

ข้อเสียการทำสต๊อกสินค้า Excel

 • คนที่ไม่เคยใช้ Excel จะใช้เวลาทำนานมาก เพราะต้องใช้การผูกสูตรต่างๆ
 • การผูกสูตรใน Excel ค่อนข้างซับซ้อน หากคนที่ทำสต๊อกไม่มีความรู้ อาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อธุรกิจ
 • ไม่สามารถใส่ภาพประกอบของสินค้าได้

2.การใช้ระบบหรือโปรแกรมสต๊อกสินค้า

ระบบหรือโปรแกรมสต๊อกสินค้าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับธุรกิจ เพราะระบบหรือโปรแกรม สามารถทำหน้าที่บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่มีอยู่ในสต๊อก ควบคุมการนำเข้าและการเบิกใช้สินค้า รวมถึงการติดตามจำนวนสินค้าที่เหลืออยู่ในสต๊อก พร้อมกับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการขายและการจัดการสต๊อกสินค้าต่างๆ

ข้อดีของการใช้โปรแกรมสต๊อกสินค้า

 • มีความถูกต้องและมีความแม่นยำมากกว่า
 • ไม่ต้องจ้างแรงงานคน ไม่เปลืองเวลาการทำสต๊อก
 • ทำงานร่วมกับที่ยิงบาร์โค้ดได้ ทำให้ไม่ต้องใส่ข้อด้วยมือมูลทุกครั้ง
 • สามารถใส่รูปภาพประกอบของสินค้าได้

ข้อเสียของการใช้โปรแกรมสต๊อกสินค้า

 • อาจทำให้ผู้ใช้งานที่ไม่มีความชำนาญ หรือมีความรู้พื้นฐานในการใช้งาน ใช้งานได้ยากขึ้น
 • บางโปรแกรมอาจใช้เวลาในการอัปเดตซอฟต์แวร์ เพื่อปรับปรุงระบบนานเกินไป
 • อาจมีข้อจำกัดในการปรับเปลี่ยน หรือกำหนดค่าตามความต้องการของธุรกิจ
ทำสต๊อกสินค้าด้วย Excel กับใช้โปรแกรม แบบไหนดีกว่ากัน

ทำสต๊อกสินค้าด้วย Excel กับใช้โปรแกรม แบบไหนดีกว่ากัน ?

จริงๆ แล้วการทำสต็อกสินค้า สามารถทำได้ทั้งใน Excel และโปรแกรม แต่การใช้โปรแกรมสำหรับการทำสต๊อกสินค้า ดูจะมีโดดเด่นและมีประสิทธิภาพมากกว่า เพราะโปรแกรมสามารถติดตามจำนวนสต็อกสินค้าที่มีอยู่ในระบบในเวลาจริง โดยทำให้ธุรกิจสามารถเช็คสต็อกสินค้า และรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นอกจากนี้โปรแกรมสต๊อกสินค้ายังมีความสามารถในการติดตามสถานะของสินค้า ตั้งแต่การสั่งซื้อ ไปจนถึงการจัดส่งสินค้า พร้อมกับแสดงสถานะการจัดส่งของสินค้า ทำให้กระบวนการจัดส่งสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น

การทำสต๊อกสินค้านั้นมีบทบาทสำคัญในการควบคุมสินค้าคงคลังของธุรกิจ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการขาย การบริหารจัดการสินค้า ดังนั้นการทำสต๊อกจึงจำเป็นกับทุกธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องจัดเก็บสินค้า และธุรกิจขายของออนไลน์ เพราะการทำสต๊อกจะช่วยลดเวลาการดำเนินงาน ลดค่าใช้จ่าย และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขายสินค้าได้เป็นอย่างดี

แต่สำหรับธุรกิจไหนที่ไม่อยากลงทุนทำสต๊อกสินค้าของตัวเอง ปัจจุบันก็สามารถเลือกใช้บริการคลังสินค้าให้เช่าระบบ Fulfillment จาก Packhai ได้ ที่เป็นคลังรับฝาก เก็บ แพ็ค และส่งสินค้า ครบจบในที่เดียว พร้อมมีระบบจัดการคลังสินค้า ให้การบริหารจัดการสินค้าเป็นเรื่องง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยธุรกิจไม่ต้องวุ่นวายและเหนื่อยกับการจัดการงานหลังบ้านเอง

อยากรู้ว่าคลังสินค้าออนไลน์ Fulfillment Packhai ดีกว่าเจ้าอื่นยังไง ? : คลิกที่นี่

Packhai ตอบโจทย์ขายของออนไลน์

ทดลองใช้บริการ Fulfillment

Fulfillment ตัวช่วยคนขายของออนไลน์ ที่ช่วยลดต้นทุนการขายสินค้า ลดเวลาการทำงาน มีเวลาโฟกัสยอดขายได้มากขึ้น

สมัครใช้บริการ คลิกดูค่าบริการ

ติดต่อเรา PACKHAI : Packhai.com/contact

เบอร์โทร : 097-267-9487

เฟสบุ๊ค : Packhaiofficial

อีเมล : cs@packhai.com

ไลน์ : @packhai

ยูทูป : PACKHAI Fulfillment

ติ๊กตอก : @packhai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *