ต้นทุนแฝง (Hidden Cost) คืออะไร ? ส่งผลเสียอย่างไรต่อธุรกิจ วิธีป้องกันและลดต้นทุนแฝง มีอะไรบ้าง

ต้นทุนแฝง (Hidden Cost) คืออะไร

ในการทำธุรกิจ ต้นทุนแฝง (Hidden Cost) ถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เพราะเป็นต้นทุนที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจค่อนข้างมาก ถ้าไม่มีการให้ความสำคัญและไม่ได้มีแนวทางในการป้องกันต้นทุนแฝงที่ดี ก็จะทำให้ธุรกิจเกิดการขาดทุนได้ โดยอาจจะทำให้ธุรกิจบางที่ขาดทุนไปเป็นปี ผลเสียต่างๆเหล่านี้จึงทำให้หลายบริษัท เริ่มหันมาให้ความสำคัญกับต้นทุนแฝงมากขึ้น สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าต้นทุนแฝงคืออะไร บทความนี้ Packhai จะพาท่านไปทำความรู้จักและทำความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น

ต้นทุนแฝง คืออะไร ?

ต้นทุนแฝง คือ ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ ส่วนใหญ่มักจะเป็นต้นทุนเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่ได้มีมูลค่ามาก จึงมักถูกมองข้ามไป ไม่นับเป็นต้นทุน ซึ่งการถูกมองข้ามและไม่ได้รับความสนใจนี้เอง ที่ทำให้ต้นทุนแอบแฝงนี้สะสมและเพิ่มพูนขึ้น จนกลายเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ธุรกิจเกิดการขาดทุนและไม่ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า สำหรับต้นทุนแฝงที่เรามักจะมองข้ามกันอยู่บ่อยๆ ก็จะมีตั้งแต่ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าน้ำมัน ค่าอุปกรณ์สำนักงาน หรือแม้แต่ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถจับต้องได้อย่างเช่นเวลา หรือค่าเสียโอกาส เป็นต้น

คลิกอ่านเพิ่มเติม: Switching Cost คืออะไร ? ทำไมธุรกิจต้องเข้าใจ  ถ้าไม่อยากเสียลูกค้าให้คู่แข่ง

ต้นทุนแอบแฝง เกิดได้จากสาเหตุอะไรบ้าง

สาเหตุของการเกิดต้นทุนแฝง มักเกิดขึ้นจากการที่ธุรกิจหรือบริษัทต่างๆ ไม่มีระบบจัดการและระบบการบริหารต้นทุนที่ดีพอ การไม่ทำบัญชีรายรับรายจ่าย การละเลย ไม่ตรวจสอบบัญชี โดยอาจจะมองข้ามไปที่ผลลัพธ์หรือผลกำไร มากกว่าการใส่ใจต้นทุนการผลิต นอกจากนี้ต้นทุนแอบแฝงยังเกิดขึ้นได้จากค่าใช้จ่ายเล็กๆ น้อยๆ เช่น ค่ากระดาษ ค่าจ้างพนักงาน ค่ากินเลี้ยงพนักงาน รวมไปถึงค่าเดินทางที่ต้องจ่าย ในกรณีที่ต้องเดินทางไปพบลูกค้าหรือในวาระอื่นๆ 

ต้นทุนแฝง มีกี่ประเภท

ต้นทุนแฝง มีกี่ประเภท

1.ต้นทุนแฝงจากค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 

สำหรับต้นทุนแฝงจากค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดก็จะมีตั้งแต่ ค่าบรรจุภัณฑ์ ค่ากระดาษ ค่าหมึกปริ้น ค่าพิมพ์เอกสาร ถ้าคลิปหนีบกระดาษ ค่าไฟจากการใช้เครื่องถ่ายเอกสารหรือเครื่องปริ้น รวมไปถึงค่าซื้อข้าวของต่างๆ ที่มีความจำเป็นต่อการทำธุรกิจ เช่น โต๊ะ ตู้ เก้าอี้  เป็นต้น 

2.ต้นทุนแฝงจากค่าติดต่อสื่อสาร 

เป็นอีกหนึ่งประเภทของต้นทุนแฝงที่มักจะเกิดขึ้นกับหลายๆธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ตาม สำหรับต้นทุนแฝงจากค่าติดต่อสื่อสารก็จะมีตั้งแต่ ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับลูกค้า ค่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต ค่าเช่าห้องประชุมหรือค่าเช่าห้องสัมมนานอกสถานที่ 

3.ต้นทุนแฝงจากสินค้าคงเหลือหรือสินค้าคงคลัง 

ต้นทุนสินค้าคงคลัง เป็นต้นทุนแอบแฝงพบได้บ่อยกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้า ที่ต้องมีการสต๊อกสินค้าไว้ในคลัง ซึ่งเมื่อปัญหาในการบริหารจัดการสินค้า หรือการขายสินค้าไม่ได้ ก็จะทำให้สินค้าเหลือในคลังเหลือมากกลายเป็น Dead Stock ซึ่งยากต่อการจัดการและการจัดเก็บและทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น 

4.ต้นทุนแฝงในรูปแบบของเวลา 

ต้นทุนแฝนในรูปแบบของเวลา เรียกง่ายๆ ว่าค่าเสียเวลาหรือต้นทุนค่าเสียโอกาส คือหนึ่งในต้นทุนแฝงที่พบบ่อยที่สุด เป็นต้นทุนแฝงที่มาจากการสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้ เช่น การรอวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิต การรอผู้มีอำนาจอนุมัติการทำงาน ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลเสียต่อการสร้างรายได้และการได้กำไรเพิ่มเติมในการทำธุรกิจทั้งสิ้น 

หากมีต้นทุนแฝงมากๆ จะส่งผลเสียอย่างไร

หากมีต้นทุนแฝงมากๆ จะส่งผลเสียอย่างไร

หากการทำธุรกิจไม่มีการดูแลบริหารจัดการเรื่องของต้นทุนแฝงที่ดี จนทำให้มีต้นทุนแฝงจำนวนมาก ซึ่งต้นทุนแฝงเหล่านี้ก็จะส่งผลเสียต่อธุรกิจ ดังนี้

  • ทำให้จัดสรรทรัพยากรในธุรกิจได้ไม่เต็มที่ ไม่มีประสิทธิภาพ 
  • ทำให้ผลกำไรของกิจการลดลง ยิ่งถ้ามีต้นทุนแฝงมากก็ยิ่งจะขาดทุนมาก
  • ทำให้เกิดการทุจริตในบริษัทหรือองค์กร เพราะต้นทุนแฝงคือรูรั่วของธุรกิจ 
  • ทำให้เสียโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับธุรกิจ ซึ่งเป็นผลมาจากการรอสินค้า และการรอการอนุมัติ 
  • ทำให้มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามมา เช่น ต้นทุนในการผลิต ต้นทุนแฝงจากสินค้าล้าสมัย ที่ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ รวมไปถึงค่าจ้างพนักงานในการดูแลสินค้า 

คลิกอ่านเพิ่มเติม: แนะนำ 15 วิธีเพิ่มยอดขาย วิธีกระตุ้นยอดขายให้ปัง หากอยากเพิ่มยอดขาย ทำตามนี้เห็นผลแน่นอน

4 วิธีช่วยลดต้นทุนแฝงในการทำธุรกิจ

1.บริหารจัดการงบประมาณให้เข้มงวด 

ต้นทุนแฝงเกิดจากการบริหารจัดการงบประมาณที่ไม่ดี ดังนั้นการลดต้นทุนแฝงในการทำธุรกิจ จึงควรเริ่มจากการวางแผนงบประมาณให้เข้มงวดและรัดกุมขึ้น ซึ่งก็สามารถทำได้ด้วยการกำหนดเพดานเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่างๆ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด 

2.จัดการสินค้าในคลังสินค้าอย่างเป็นระบบ

การจัดการสินค้าในคลังสินค้าอย่างเป็นระบบ จะช่วยในการลดต้นทุนแฝงได้ โดยสามารถทำได้ด้วยการนำระบบจัดการคลังสินค้าอย่างระบบ WMS (Warehouse Management System) เข้ามาใช้งาน เพราะจะทำให้สามารถตรวจสอบสินค้าในคลังสินค้าได้ตลอดเวลา ว่ามีปริมาณสินค้าคงเหลือเท่าไหร่ มีสินค้าไหนบ้างที่ใกล้หมดอายุ รวมถึงทำให้สามารถค้นหาและหยิบสินค้า เพื่อทำการจัดส่งได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย เมื่อจัดระเบียบสินค้าคงคลังเสร็จก็ให้ ทำการจัดการกับสินค้า Dead Stock เพื่อลดปริมาณสินค้าคงเหลือ ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บให้มากขึ้น 

3.ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการทำงาน 

เริ่มจากการทำรายงานทางบัญชีงบประมาณ บัญชีทางการเงิน เพื่อประเมินผลการวางแผนบริหารต้นทุนแฝง วิธีนี้จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและต้นทุน รวมไปถึงตรวจสอบต้นทุนแฝงจากปัจจัยต่างๆ เพื่อให้สามารถควบคุมต้นทุนแฝง ไม่ให้เกิดผลเสียต่อธุรกิจ 

4.นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงาน

การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย จะทำให้ธุรกิจสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับต้นทุนแฝงได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำมากขึ้น โดยเทคโนโลยีหนึ่งที่ได้รับความนิยม ก็คือระบบจัดการออเดอร์ (Order Management System) เป็นระบบที่จะช่วยรวบรวมและจัดการออเดอร์จากช่องทางขายต่างๆ ลดโอกาสที่ออเดอร์จะตกหล่นหรือซ้ำกัน พร้อมช่วยเช็คสินค้าและตัดสต๊อกสินค้าอัตโนมัติ นอกจากนี้ระบบ OMS ก็ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการจ้างพนักงาน และจัดทำรายงานยอดขาย ข้อมูลเชิงสถิติต่างๆ ทำให้ธุรกิจสามารถวิเคราะห์และวางแผนการจัดการต้นทุนแฝงได้ดีมากยิ่งขึ้น

คลิกดูข้อมูลและฟีเจอร์เพิ่มเติม : ระบบจัดการออเดอร์และคลังสินค้าในที่เดียว By Packhai

ราคาค่าบริการ fulfillment

ทดลองใช้บริการ Fulfillment

Fulfillment ตัวช่วยคนขายของออนไลน์ ที่ช่วยลดต้นทุนการขายสินค้า ลดเวลาการทำงาน มีเวลาโฟกัสยอดขายได้มากขึ้น

สมัครใช้บริการ คลิกดูค่าบริการ

ต้นทุนแฝง (Hidden Cost) นั้นถือเป็นภัยเงียบที่ส่งผลเสียต่อธุรกิจอย่างแท้จริง ยิ่งถ้าธุรกิจไหนละเลยหรือไม่ให้ความสำคัญกับต้นทุนแฝง ก็จะทำให้มีโอกาสขาดทุนและไม่ได้กำไรตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรหาวิธีลดต้นทุนแฝงจากการทำธุรกิจมาใช้ ซึ่งก็สามารถทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยี การบริหารงบประมาณให้เข้มงวด การจัดระเบียบสินค้าคงคลัง รวมไปถึงการประเมินประสิทธิภาพการทำงานและการทำรายงานทางบัญชี 

สำหรับธุรกิจที่ต้องมีการจัดเก็บสินค้า นอกจากต้นทุนแฝงด้านการดำเนินธุรกิจแล้ว ต้นทุนแฝงในการจัดการคลังสินค้า เช่น ค่าอุปกรณ์แพ็คสินค้า ค่าเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ในคลังสินค้า ค่าเดินทางไปจัดส่งสินค้า ฯลฯ ก็เป็นสิ่งที่ต้องบริหารจัดการให้ดี เพื่อลดโอกาสในการขาดทุน ซึ่งหากธุรกิจไม่อยากกังวลเรื่องต้นทุนแฝงในคลังสินค้า แนะนำให้ใช้บริการเช่าคลังสินค้าออนไลน์ Fulfillment ที่จะช่วยจัดการงานทั้งหมดให้กับธุรกิจ ตั้งแต่การจัดเก็บ แพ็ค และส่งสินค้า ช่วยให้ธุรกิจไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่าย และต้นทุนแฝงต่างๆ ที่อาจจะเกิด แถมธุรกิจยังมีเวลาไปโฟกัสกับงานขายได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

คลิกดูข้อมูลและฟีเจอร์เพิ่มเติม : บริการคลังสินค้าออนไลน์ระบบ Fufillment BY Packhai

Packhai ตอบโจทย์ขายของออนไลน์

ทดลองใช้บริการ Fulfillment

Fulfillment ตัวช่วยคนขายของออนไลน์ ที่ช่วยลดต้นทุนการขายสินค้า ลดเวลาการทำงาน มีเวลาโฟกัสยอดขายได้มากขึ้น

สมัครใช้บริการ คลิกดูค่าบริการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *