คลังสินค้าอัตโนมัติ (Warehouse Automation) มีประโยชน์อะไร สำคัญกับการบริหารจัดการสต๊อกอย่างไร

คลังสินค้าอัตโนมัติ (Warehouse Automation)

คลังสินค้าอัตโนมัติ (Warehouse Automation)

ปัจจุบัน คลังสินค้าอัตโนมัติ หรือ Warehouse Automation กลายเป็นเทคโนโลยีในคลังสินค้าที่สามารถตอบสนองการจัดการสต๊อกสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการคลังสินค้าของธุรกิจถือเป็นกิจกรรมสำคัญ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เมื่อธุรกิจกำลังขยายตัว มักเจอกับปัญหาเรื่องพื้นที่จัดเก็บสินค้า ขาดแคลนแรงงาน บางครั้งแรงงานทำงานผิดพลาดส่งผลกระทบในหลายๆ ด้าน ดังนั้นจึงต้องนำเทคโนโลยีอย่างคลังสินค้าอัตโนมัติเข้ามาประยุกต์ใช้

Contents hide

คลังสินค้าอัตโนมัติ คืออะไร?

คลังสินค้าอัตโนมัติ คือ ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่หรือระบบคลังสินค้าอัจฉริยะ (Smart Warehouse) โดยระบบคลังสินค้าอัตโนมัตินี้ครอบคลุมหลายด้าน ตั้งแต่การนำเข้าข้อมูลอัตโนมัติ การรับสินค้า การจัดเก็บ การเตรียมสินค้าเพื่อรอจัดส่ง ระบบที่เข้ามาแก้ปัญหาการทำงานที่ซับซ้อน ใช้แรงงานคนจำนวนมากรวมถึงโอกาสในการผิดพลาดต่างๆ นอกจากนั้นระบบ Auto Warehouse ก็ยังใช้งานได้หลายมิติ เช่น ใช้ในงานคัดแยกประเภท บันทึกความเคลื่อนไหวของสินค้า ฯลฯ 

เทรนด์การใช้คลังสินค้าอัตโนมัติในปัจจุบัน

ปัจจุบันการใช้ประโยชน์จากระบบคลังสินค้าอัตโนมัติมีมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคตคาดการณ์ว่าจะสูงขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจที่กำลังเติบโตหรือวางแผนขยายธุรกิจจำเป็นต้องจัดหาพื้นที่เก็บสินค้าหรือคลังเก็บสินค้า เก็บวัตถุดิบต่างๆ นอกจากการหาคลังสินค้ารองรับการจัดเก็บแล้ว ต้องมีการบริหารจัดการสินค้าในคลังให้มีประสิทธิภาพด้วย ช่วยลดต้นทุน ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น มีข้อผิดพลาดน้อยลง คลังสินค้าอัตโนมัติเข้ามาตอบโจทย์ผู้ประกอบได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นคลังสินค้าขนาดเล็ก ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ สามารถนำคลังสินค้าอัตโนมัติมาสนับสนุนการทำงานหรือนำเข้ามาพัฒนาระบบที่ใช้อยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ สำคัญอย่างไรกับธุรกิจ

ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ สำคัญอย่างไรกับธุรกิจ

ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ มีความสำคัญกับธุรกิจมากๆ ไม่เพียงสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพแต่มันยังสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ ความพร้อม ความสามารถหรือความเป็นมืออาชีพในการทำงานด้วย โลกของเราขับเคลื่อนด้วยการพึ่งพาเทคโนโลยีที่ทันสมัย และระบบคลังสินค้าอัตโนมัติก็คือหนึ่งในเทคโนโลยีแห่งอนาคต ที่เข้ามาตอบโจทย์และช่วยซัพพอร์ตธุรกิจให้เติบโต

ข้อดีของการใช้ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ

1.ช่วยลดความผิดพลาด 

ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติเข้ามาช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำงานของมนุษย์ ทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำรวดเร็ว บางส่วนเป็นระบบสแตนด์อโลน เช่น แอปฯ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ กลุ่มโดรนที่มีการติดตั้งเครื่องยิงบาร์โค้ด ฯลฯ หากใช้แรงงานคนทำงาน 100% โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือเทคโนโลยีอย่างระบบบาร์โค้ดคลังสินค้าเข้ามาช่วย ก็อาจจะทำให้มีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดในการทำงานขึ้นได้

2.สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 

การนำระบบคลังสินค้าอัตโนมัติมาใช้หนึ่งในวัตถุประสงค์คือ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทั้งหมด ยิ่งธุรกิจกำลังขยายตัวมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ยิ่งต้องพึ่งพาอาศัยระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ เช่น ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติทำให้จัดส่งสินค้าได้เร็วขึ้น

คลิกอ่านเพิ่มเติม: การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า คืออะไร มีวิธียังไงบ้าง ให้ลูกค้าประทับใจและซื้อซ้ำ 

3.ลดต้นทุนการดำเนินงาน

ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติช่วยลดการจ้างแรงงานหรือลดจำนวนพนักงานลง เมื่อลดการจ้างงานต้นทุนก็ลดลงตามไปด้วย เช่น โดรนและหุ่นยนต์เคลื่อนที่ ช่วยลดเวลาในการเดินทาง ลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อน ไม่ต้องใช้แรงงานคนจำนวนมาก  ประหยัดเวลาในการทำงานอีกด้วย 

4.เพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน

การจัดการคลังสินค้า มักเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่มีความเสี่ยง เช่น การจัดการพาเลทหนักและชั้นวางสูง ยิ่งเป็นสินค้าเกี่ยวกับสารเคมีหรือสินค้าเปราะบางแตกหักง่ายยิ่งมีความเสี่ยงสูงมากที่สินค้าจะได้รับความเสียหาย รวมถึงมีอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน ปัจจุบันใช้หุ่นยนต์ทำงานควบคู่กับระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ จึงช่วยส่งเสริมด้านความปลอดภัยมากขึ้น  

5.สร้างโอกาสใหม่นำไปสู่ความยั่งยืน  

เทคโนโลยีคลังสินค้าอัตโนมัติ สร้างโอกาสใหม่ๆ มากมาย ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือ สามารถทำงานได้ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงโดยกลุ่มโดรนและหุ่นยนต์ ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติยังช่วยควบคุมการใช้ทรัพยากรได้ดีขึ้น สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้สูงสุด

ข้อจำกัดของคลังสินค้าอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของคลังสินค้าอัตโนมัติ

แม้ว่าคลังสินค้าอัตโนมัติ จะเป็นระบบคลังสินค้าที่ทันสมัย และสามารถช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการทำงานได้ แต่ถึงอย่างนั้นระบบคลังสินค้าอัตโนมัติก็ยังมีข้อกำจัดที่ธุรกิจต้องคำนึงถึงด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต้องใช้เงินลงทุนที่สูง ในการวางระบบและโครงสร้างต่างๆ ให้เอื้อต่อการทำเป็นคลังสินค้าอัตโนมัติ ซึ่งอาจจะไม่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก หรือธุรกิจที่มีเงินลงทุนไม่มาก นอกจากนี้ก็ยังมีโอกาสที่ระบบจะเกิดการขัดข้อง ไม่เสถียร หรือเกิดการเชื่อมต่อล้มเหลวได้ ซึ่งอาจทำให้การทำงานหยุดชะงักได้ ดังนั้นธุรกิจจึงควรพร้อมวิธีรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ด้วย

คลังสินค้า Auto Warehouse ยังจำเป็นต้องมีพนักงานไหม

เนื่องจาก Auto Warehouse คือคลังสินค้าอัตโนมัติที่นำเอาเทคโนโลยี หุ่นยนต์และเครื่องจักรเข้ามาช่วยในการทำงาน ทำให้มักเกิดคำถามขึ้นว่าแล้ว พนักงานยังจำเป็นอยู่ไหม ? ใช้แต่เครื่องจักรและหุ่นยนต์ทำงานได้หรือเปล่า ? ซึ่งต้องบอกเลยว่าพนักงงานที่เป็นมนุษย์นั้น ยังมีความจำเป็นต้องมีในคลังสินค้า เพราะอย่างที่บอกไปว่าระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ มีโอกาสขัดข้องหรือไม่เสถียรได้ ดังนั้นจึงยังต้องมีพนักงาน เพื่อคอยดูแลและควบคุมการทำงานของเครื่องจักร และคอยแก้ไขปัญหาต่างๆ หากระบบเกิดขัดข้อง รวมถึงยังมีหน้าที่ตัดสินใจในเรื่องสำคัญ ที่เครื่องจักรไม่สามารถทำได้อีกด้วย

คลังสินค้าอัตโนมัติ ประกอบด้วยระบบอะไรบ้าง

คลังสินค้าอัตโนมัติ ประกอบด้วยระบบอะไรบ้าง

1.ระบบ AS/RS (Automated Storage/Retrieval System)

ระบบ AS/RS คือ ระบบจัดเก็บสินค้าและเรียกคืนสินค้าอัตโนมัติ นิยมนำมาใช้ในงานขนย้ายวัสดุ นำไปจัดเก็บและนำวัสดุออก มีการระบุตำแหน่งให้เครนของ AS/RS มารับวัสดุเพื่อนำไปจัดเก็บ อุปกรณ์แบบ ระบบ AS/RS เหมาะสำหรับงานที่ต้องการจัดเก็บวัสดุหลากหลายแบบ ในที่จัดเก็บ Storage Rack หนาแน่น

2.ระบบ AGV (Automated Guided Vehicle)

ระบบ AGV คือ ระบบการขนส่งแบบอัตโนมัติแบบไม่มีคนขับ ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ประสานงานกันระหว่างซอฟแวร์และเซนเซอร์นำทาง ใช้ได้อุปกรณ์ในคลังสินค้าอย่างรถโฟล์คลิฟท์ รถเข็น หรือรถในรูปแบบอื่นๆ ระบบควบคุมมีความแม่นยำสูงมาก เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัย

3.ระบบ Automatic Palletizing

ระบบ Automatic Palletizing คือ อุปกรณ์ช่วยยกและจัดเรียงพาเลทสินค้าบนชั้นวางสินค้าในคลังสินค้าแบบอัตโนมัติ อาจเป็นหุ่นยนต์หรือเครื่องจักรที่ออกแบบมาใช้งานเฉพาะด้าน สามารถใช้รถโฟล์คลิฟท์เพื่อยก วาง หมุนในกำหนดที่ตั้งค่ากำหนดไว้ได้ ระบบนี้มักถูกใช้ในศูนย์กระจายสินค้า หรือใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจัดวางพาเลทสินค้า

4.ระบบ Automatic Picking & Sorting

ระบบ Automatic Picking & Sorting คือ ระบบอัจฉริยะของคลังสินค้าอัตโนมัติที่ทำหน้าที่คัดแยกและหยิบสินค้า มีหลายเทคโนโลยี เช่น Pick to light หยิบตามแสงไฟนำอุปกรณ์ไปติดตามชั้นวาง เมื่อไฟกะพริบผู้ปฏิบัติงานจะหยิบสินค้าตามระบบจัดการคลังสินค้าสั่งมา Belt Sorter เป็นเครื่องคัดแยกโดยอาศัยสายพานลำเลียงสินค้า เพื่อนำสินค้าหรือวัตถุดิบไปยังกระบวนการถัดไป นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ในการออกแบบการหยิบสินค้ารูปแบบต่างๆ อย่างการหยิบสินค้าแบบ FIFO, LIFO, FEFO ได้อีกด้วย

5.ระบบ WMS (Warehouse Management System)

ระบบ WMS คือ ระบบจัดการและควบคุมสินค้าคงคลัง ช่วยให้การรับสินค้า เก็บและกระจายสินค้าทำได้ง่าย และมีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยระบบ WMS จะมีทั้งระบบแบบสำเร็จรูปและแบบกำหนดเองตามความต้องการใช้งาน WMS ประกอบไปด้วยระบบสินค้าเข้า ระบบจัดการเอกสาร ระบบบริหารสินค้า ระบบการจัดส่งสินค้า ระบบโอนถ่าย ระบบตั้งหน่วยนับสินค้า ไปจนถึงระบบสรุปภาพรวมและจัดทำรายงานต่างๆ 

ซึ่งหากอยากให้เกิดประโยชน์สูงสุด ระบบ WMS มักจะถูกใช้งานร่วมกับระบบ OMS (Order Management System) เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลสต๊อกสินค้ากับข้อมูลการขายเข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพและไร้รอยต่อมากขึ้น ทำให้ธุรกิจสามารถจัดการออเดอร์ เช็คจำนวนสินค้าคงคลัง และตัดสต๊อกสินค้า เพื่อทำการแพ็คและจัดส่ง เป็นการช่วยเพิ่มความถูกต้องแม่นยำ และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทำงานได้เป็นอย่างดี

คลิกอ่านเพิ่มเติม : ระบบจัดการออเดอร์และคลังสินค้าในที่เดียว หรือระบบ OMS+WMS By Packhai

Packhai ระบบจัดการออเดอร์และคลังสินค้าในหนึ่งเดียว

คลังสินค้าอัตโนมัติ (Warehouse Automation) มีความสำคัญอย่างมากในการทำธุรกิจ  เป็นเทคโนโลยีคลังสินค้าอัจฉริยะที่เข้ามาช่วยให้การทำงานต่างๆ เป็นเรื่องง่าย สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงยังช่วยลดการจ้างแรงงาน ลดต้นทุน และเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันได้อีกด้วย

 แต่สำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นหรือธุรกิจขนาดเล็ก ที่ไม่ได้มีคลังจัดเก็บสินค้าของตัวเอง และอยากให้การจัดการสต๊อกมีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากขึ้น การเช่าคลังสินค้าออนไลน์ระบบ Fulfillment ที่ให้บริการรับฝาก เก็บ แพ็ค และส่งสินค้า พร้อมระบบจัดการหลังบ้านที่ทันสมัย ก็ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจและตอบโจทย์ธุรกิจมากๆ เพราะธุรกิจไม่ต้องคอยจัดการงานต่างๆ ในคลังสินค้าเอง ทำให้สามารถทุ่มเทให้กับงานขายหรือการตลาดได้อย่างเต็มที่ – อยากรู้ว่า Fufillment BY Packhai ดียังไง? : คลิกที่นี่

บริการ Fulfillment Packhai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *