ธุรกิจซื้อมาขายไป คืออะไร มีลักษณะเป็นแบบไหน มีอะไรบ้าง ทำความรู้จักเพิ่มเติมได้ที่นี่

ธุรกิจซื้อมาขายไป คืออะไร

ธุรกิจซื้อมาขายไป

การทำ ธุรกิจซื้อมาขายไป นั้นมีรูปแบบการดำเนินงานที่คล้ายกับธุรกิจประเภทอื่นๆ เพียงแต่จะแตกต่างกันตรงที่ลักษณะของสินค้าที่นำมาขาย ซึ่งจะไม่ได้เป็นสินค้าที่ทางธุรกิจผลิตเอง โดยจะใช้วิธีการนำเอาสินค้าจากบริษัท หรือกิจการที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าแต่ละประเภท มาขายตามช่องทางต่างๆ แทน ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลย ในยุคที่ธุรกิจออนไลน์กำลังเติบโต 

ธุรกิจซื้อมาขายไป คืออะไร

ธุรกิจซื้อมาขายไป คือ การที่ตัวธุรกิจจะเป็นเหมือนตัวกลางระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค โดยกิจการซื้อมาขายไปจะทำการซื้อสินค้ามาจากผู้ผลิตโดยตรง หรืออาจซื้อผ่านตัวกลางรายใหญ่อีกทีก็ได้ ซึ่งการซื้อจะเป็นการซื้อสินค้ามาแล้วนำไปขายต่อให้กับลูกค้าเลย ไม่ได้มีการปรับแต่ง หรือไม่ได้ซื้อมาเพื่อนำไปผลิตต่อเป็นสินค้าชนิดอื่น จึงทำให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจซื้อมาขายไปได้ง่าย เนื่องจากมีสินค้าให้เลือกหลากหลายประเภทตามความสนใจ และสินค้าบางชนิดอาจไม่จำเป็นต้องมีทุนมากนักก็สามารถทำธุรกิจซื้อมาขายไปได้ 

การซื้อมาขายไป มีลักษณะเป็นอย่างไร

ลักษณะของ ธุรกิจซื้อมาขายไป หรือ ธุรกิจรับมาขายไป ส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อสินค้าที่เป็นกระแสนิยมอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ ซึ่งจะมีความต้องการซื้อของลูกค้าที่สูง โดยลักษณะของการทำธุรกิจซื้อมาขายไปจะทำการซื้อในปริมาณมากๆ เพื่อให้ได้ราคาที่ถูกลง เนื่องจากการซื้อสินค้าในปริมาณมากต่อครั้ง จะช่วยให้ธุรกิจมีต้นทุนต่อหน่วยสินค้าที่ถูกลงนั่นเอง เมื่อได้สินค้ามาแล้วทางเจ้าของธุรกิจสามารถบวกกำไรเพิ่มได้เองจากต้นทุน และกำหนดราคาขายได้ตามต้องการ แต่ก็ต้องมีความสมเหตุสมผล และสอดคล้องกับราคาสินค้าในตลาดด้วย

ประเภทธุรกิจซื้อมาขายไป

ประเภทธุรกิจซื้อมาขายไป

สำหรับประเภทของธุรกิจซื้อมาขายไป หากแบ่งตามลักษณะของช่องทางการจัดจำหน่าย จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

1.ธุรกิจซื้อมาขายไปแบบมีหน้าร้าน

จะเป็นธุรกิจซื้อมาขายไปที่ซื้อสินค้ามาแล้วมาขายแบบมีหน้าร้าน ข้อดีก็จะช่วยให้ลูกค้าสามารถเห็นสินค้าจริงๆ หรือสามารถลองสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อได้ แต่การจะขายแบบมีหน้าร้านให้ประสบความสำเร็จได้นั้น จะต้องอาศัยการวางแผนที่ดี โดยเริ่มตั้งแต่การเลือกทำเลที่ตั้งของร้าน ควรเลือกทำเลสำหรับการทำธุรกิจซื้อมาขายไปที่มีคนผ่านไปผ่านมาเยอะ เป็นบริเวณที่มีลูกค้ากลุ่มที่เป็นเป้าหมายของร้านอยู่ และมีความต้องการซื้อสินค้า  

นอกจากนี้การจัดหน้าร้าน และการมีบริการที่ดีก็จะช่วยดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้ดี ซึ่งข้อพิจารณาในการเลือกเปิดร้านแบบซื้อของมาขายไปก็คือ การทำธุรกิจซื้อมาขายไปแบบมีหน้าร้านจะมีต้นทุนที่สูงกว่าการขายออนไลน์ 

2.ธุรกิจซื้อมาขายไปแบบออนไลน์

แม้ว่าธุรกิจซื้อมาขายไปแบบออนไลน์จะสามารถเริ่มต้นได้ง่าย และมีต้นทุนทางด้านตัวเงินที่น้อยกว่าการขายแบบมีหน้าร้าน แต่หากมองในเชิงลึกแล้วก็อาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อย ให้ตัดสินใจและวางแผนไม่น้อยเลย ด้วยความที่การขายแบบออนไลน์สามารถเริ่มได้ง่ายกว่า จึงทำให้มีคู่แข่งในรูปแบบที่เป็นสินค้าซื้อมาขายไปจำนวนมากที่จะมาแย่งลูกค้ากับเรา 

ดังนั้นก่อนการ ทำธุรกิจซื้อมาขายไป จึงควรเลือกสินค้ามาขายอย่างรอบคอบ เลือกเป็นสินค้าที่เรามีความรู้ความเข้าใจ ก็จะช่วยให้สามารถขายได้ง่ายมากขึ้น รวมทั้งจะต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อจะได้ทำการตลาดไปยังลูกค้าเหล่านั้นได้อย่างตรงจุด และที่สิ่งสำคัญอีกอย่างก็คือ การเลือกช่องทางหรือแพลตฟอร์มในการขายให้เหมาะสมกับตัวสินค้าและกลุ่มลูกค้าของเรา 

บริการ Fulfillment Packhai

ธุรกิจซื้อมาขายไป มีอะไรบ้าง ?

ในปัจจุบันธุรกิจซื้อมาขายไปนั้น มีสินค้าให้เลือกขายหลากหลายประเภทมากๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าตามกระแสนิยม อย่างสินค้าแฟชั่น หรือสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพ และสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำ เช่น อาหาร ขนม เครื่องสำอาง ของใช้ในบ้าน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์ไอทีต่างๆ ไปจนถึงสินค้ามือสองก็สามารถนำมาขายได้เช่นกัน โดยควรเลือกสินค้าที่เรามีความรู้ความเข้าใจ หรือเคยใช้งานมาก่อน ก็จะเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลกับลูกค้าได้

เริ่มต้นธุรกิจซื้อมาขายไปอย่างไรดีที่สุด

เริ่มต้นธุรกิจซื้อมาขายไปอย่างไรดีที่สุด

1.ควรเลือกสินค้าที่มีความต้องการซื้อของลูกค้าเมื่อทำธุรกิจซื้อมาขายไป

ในการทำธุรกิจซื้อมาขายไปจำเป็นต้องเลือกสินค้าที่มีความต้องการซื้อของลูกค้าในตลาด โดยควรมีความต้องการซื้อมากพอที่จะทำให้ธุรกิจ หรือ บริษัทซื้อมาขายไป ที่จัดตั้งนั้นอยู่รอดได้ ไม่ใช่ขายสินค้าที่เฉพาะกลุ่มมากๆ จนมีความต้องการน้อยจนเกินไป และควรคำนึงถึงการจัดเก็บสต๊อกสินค้าด้วย

คลิกอ่านเพิ่มเติม : 10 ประโยชน์ของคลังสินค้า ที่ส่งผลดีอย่างมากๆ สำหรับการทำธุรกิจ 

2.การทำธุรกิจซื้อมาขายไปต้องเลือกร้านค้าที่น่าเชื่อถือ

ในการซื้อสินค้าซื้อขายไปต้องพิจารณาแหล่งซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ อาจจะซื้อจากบริษัทผลิตสินค้านั้นโดยตรง หรือจากตัวกลางขายก็ได้ โดยต้องหาแหล่งที่สามารถมีสินค้าให้เราซื้อได้อย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้ธุรกิจไม่เกิดการขาดแคลนสินค้าขึ้นได้

3.ช่องทางการขายสินค้าซื้อมาขายไปต้องเหมาะสม

การทำธุรกิจซื้อมาขายไปต้องเลือกช่องทางการขายให้เหมาะสมกับสินค้า และเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจได้อย่างครอบคลุม ซึ่งในปัจจุบันธุรกิจส่วนใหญ่นิยมใช้ช่องทางการขายหลายช่องทางร่วมกัน โดยขายผ่านทางหน้าร้านและทางออนไลน์

คลิกอ่านบทความแนะนำ

4.ต้องวางแผนการทำธุรกิจซื้อมาขายไป

ในการทำธุรกิจซื้อมาขายไปนั้นต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการร้านอย่างเป็นระบบ มีรูปแบบธุรกิจซื้อมาขายไปที่ชัดเจน ตั้งแต่กระบวนการสั่งซื้อสินค้า การเก็บสต๊อกสินค้า  การขายและจัดส่งสินค้า ไปจนถึงการทำการตลาดเพื่อโปรโมทร้าน รวมถึงควรทำบัญชีเพื่อจะติดตามยอดขายและต้นทุนได้

ขายสินค้าแบบซื้อมาขายไปดีไหม

ขายสินค้าแบบซื้อมาขายไปดีไหม ?

ในการทำธุรกิจซื้อมาขายไปถือเป็นทางเลือกในการทำธุรกิจที่ดีเลย โดยสามารถเริ่มต้นได้ง่ายหากเทียบกับธุรกิจประเภทอื่น เนื่องจากไม่ต้องทำการผลิตสินค้าเอง และไม่จำเป็นต้องมีเงินทุนมากก็สามารถเริ่มต้นได้ ถ้าให้เปรียบเทียบแบบง่ายๆ การทำธุรกิจซื้อมาขายไปก็จะคล้ายๆ กับการเป็นตัวแทนจำหน่าย นอกจากนี้ยังสามารถขายสินค้าได้หลากหลายช่องทาง ทั้งแบบมีหน้าร้านหรือทางออนไลน์ ซึ่งจะสามารถตอบโจทย์รูปแบบการทำธุรกิจในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี 

การทำธุรกิจซื้อมาขายไป แน่นอนเลยว่าบางครั้งก็จำเป็นที่จะต้องสต๊อกสินค้า เพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนการทำกิจการขายสินค้าแบบซื้อมาขายไป ก็ขอแนะนำว่าให้ลองมองหาคลังสินค้าออนไลน์แบบที่ไม่เรียกเก็บค่าพื้นที่ และมีบริการเข้ารับสินค้าฟรีถึงที่ ยิ่งเป็นคลังสินค้าออนไลน์ Fulfillment ด้วยแล้วก็จะทำให้ตอบโจทย์พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ในยุคนี้ที่ทำ ธุรกิจซื้อมาขายไป ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว

หากต้องการสมัครบริการ Fulfillment PACKHAI ก็สามารถคลิกได้ ที่นี่ หรือจะคลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Fulfillment ของเราก่อนใช้บริการก็ได้เช่นกัน อ่านได้ที่นี่ : บริการ Fulfillment PACKHAI ดีกว่าอย่างไร รับรองว่าตอบโจทย์พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ 100%

ราคาค่าบริการ fulfillment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *