10 ประโยชน์ของคลังสินค้า ที่ส่งผลดีอย่างมากๆ สำหรับการทำธุรกิจ

ประโยชน์ของคลังสินค้า

ประโยชน์ของคลังสินค้า

บทความในวันนี้ จะพาไปดู ประโยชน์ของคลังสินค้า ว่าข้อดีหรือมีประโยชน์อย่างไรบ้าง เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางสำหรับคนที่ต้องการเช่าคลังสินค้าเพื่อเก็บสินค้า เราลองไปดูข้อมูลกันเลย

ประโยชน์ของคลังสินค้า มีอะไรบ้าง

1.จัดเก็บสินค้าหรือเก็บสำรองวัตถุดิบ

หน้าที่หลักๆ ของคลังสินค้า ก็คือ การจัดเก็บรักษาวัตถุดิบหรือสินค้าสำเร็จรูปต่างๆ ไม่ว่าจะมีวัตถุประสงค์ เพื่อรอเข้าสู่กระบวนการผลิตหรือรอจัดจำหน่ายไปยังตลาด นอกจากนั้นคลังสินค้ายังมีหน้าที่จัดเก็บรักษาสินค้า ในกรณีที่สินค้านั้นไม่ถูกกระจายออกไป หรือมีจำนวนคำสั่งซื้อที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นสินค้าคงคลังนั่นเอง

2.ป้องกันไม่ให้สินค้าขาดแคลน

คลังสินค้าจะทำหน้าที่ในการจัดเก็บสำรองวัตถุดิบหรือสินค้าสำเร็จรูปในปริมาณที่เหมาะสม บางครั้งการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ของตลาด รวมถึงฤดูกาล อาจทำให้สินค้าขาดแคลน หรือผลิตไม่ทัน จึงต้องมีการผลิตสินค้ามาเก็บไว้ในคลังสินค้าจำนวนมากเพื่อป้องกันสินค้าขาดแคลน และเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดหรือลูกค้าได้

3.ช่วยประหยัดต้นทุนค่าขนส่ง

ในกรณีที่คลังสินค้าตั้งอยู่ใจกลางเมืองหรือรอบๆ ชานเมือง ซึ่งใกล้กับแหล่งตลาดที่มีลูกค้าหรือผู้บริโภคจำนวนมาก ในการจัดส่งสินค้าอาจมีต้นทุนค่าขนส่งที่สูง หากสินค้าอยู่ไกลกับผู้บริโภค ดังนั้นคลังสินค้าที่ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งลูกค้า จึงช่วยประหยัดต้นทุนค่าขนส่งได้เป็นอย่างดี

4.สร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขัน

คลังสินค้าเป็นสถานที่ที่ช่วยสร้างความได้เปรียบในด้านการแข่งขัน ทั้งในด้านของปริมาณ เวลา การขนส่ง โดยสามารถเตรียมความพร้อมที่จะให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง 

5.ช่วยสนับสนุนด้านการผลิต

คลังสินค้าทำหน้าที่รวบรวมหรือจัดเก็บวัตถุดิบในการผลิต ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วน หรือส่วนประกอบต่างๆ เพื่อป้อนให้กลับโรงงานอุตสาหกรรม ในการผลิตสินค้าสำเร็จรูปลำดับต่อไป จึงช่วยลดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้า

6.เหมาะกับอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่จำกัด

หากอุตสาหกรรมหรือบริเวณรอบๆ โรงงาน มีพื้นที่จำกัด ไม่สามารถจัดเก็บสินค้าหรือวัตถุดิบได้ในปริมาณที่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องมองหาคลังสินค้าที่อยู่นอกโรงงานหรือเช่าคลังสินค้า เพื่อใช้ในการจัดเก็บสินค้าหรือจัดเก็บวัตถุดิบนั่นเอง 

7.ช่วยให้สามารถส่งสินค้าได้ทันเวลา

หากแหล่งที่ตั้งของโรงงานผลิตสินค้าอยู่ไกลจากลูกค้า นอกจากการมองหาคลังสินค้าที่อยู่ใกล้กับแหล่งผู้ซื้อจะช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งแล้ว ยังช่วยให้สามารถส่งสินค้าได้ทันเวลาอีกด้วย 

8.ช่วยตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อ

หากผู้ซื้อหรือลูกค้าต้องการสินค้าจำนวนมาก แต่โรงงานหรือธุรกิจไม่สามารถผลิตสินค้าออกมาได้เพียงพอ เนื่องจากไม่มีแหล่งจัดเก็บสินค้า ดังนั้นคลังสินค้าจึงช่วยเก็บสินค้าและกระจายสินค้าให้กับลูกค้าได้ตาม Order ที่ต้องการ  จึงช่วยตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อนั่นเอง 

9.เป็นแหล่งพักสินค้าชั่วคราว

คลังสินค้าเป็นแหล่งเก็บสินค้าหรือพักสินค้าชั่วคราว ในกรณีที่ต้องการส่งสินค้าไปยังต่างประเทศอีกต่อหนึ่ง ในลักษณะของ Re-Export  

10.ช่วยแบ่งสินค้าให้มีขนาดเล็กลง

กรณีที่ลูกค้าต้องการสั่งสินค้าจำนวนไม่มาก โดยมีขนาดหีบห่อหรือพาเลทเล็กลง ซึ่งหากเก็บสินค้าไว้ในโรงงานอุตสาหกรรม อาจทำให้สิ้นเปลืองพื้นที่ แต่คลังสินค้าสามารถช่วยตอบโจทย์นี้ได้ดี โดยสามารถช่วยแบ่งสินค้าให้มีขนาดเล็กลงได้ อีกทั้งยังสามารถช่วยให้คุณแยกประเภทสินค้าได้ด้วย โดยมีที่จัดเก็บสินค้ามากขึ้นนั่นเอง 

ประโยชน์ของคลังสินค้าแบบทั่วไป กับ คลังสินค้าออนไลน์ Fulfillment แบบไหนคุ้มค่ากว่ากัน

ถ้าพูดถึงคลังสินค้าแบบทั่วไปกับคลังสินค้าออนไลน์ หรือ Fulfillment แบบไหนคุ้มค่ามากกว่ากัน จริงๆ แล้วขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์หรือลักษณะของธุรกิจ หากเป็นโรงงานอุตสาหกรรมจะเหมาะกับคลังสินค้าแบบทั่วไปมากกว่า แต่ถ้าเป็นธุรกิจขายของออนไลน์ พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต่างๆ การใช้บริการคลังสินค้าออนไลน์ หรือ  Fulfillment นั้น ย่อมมีความคุ้มค่ามากกว่า 

พ่อค้าแม่ค้าที่ทำธุรกิจออนไลน์ไม่จำเป็นต้องเช่าคลังสินค้าในระยะยาว โดยสามารถเลือกใช้บริการคลังสินค้าออนไลน์ Fulfillment  ได้จากบริษัทต่างๆ ที่เปิดให้บริการ สำหรับจัดเก็บสินค้า บริษัท Fulfillment  จะมีพนักงานสำหรับแพ็คสินค้าและจัดส่งสินค้าให้ ส่วนจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมหรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับบริษัทที่ให้บริการคลังสินค้าออนไลน์ในแต่ละแห่ง  

ทั้งหมดนี้ ก็คือ ประโยชน์ของคลังสินค้า ทั้ง 10 ข้อ พร้อมกับไขข้อข้องใจที่ว่าคลังสินค้าแบบธรรมดาทั่วไป และคลังสินค้าออนไลน์ Fulfillment  แบบไหนมีความคุ้มค่ามากกว่ากัน 

ซึ่งหากคุณประกอบธุรกิจหรือทำธุรกิจออนไลน์ไปจนถึงพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ที่มียอดออเดอร์หรือการสั่งซื้อจำนวนมาก ธุรกิจออนไลน์กำลังไปได้สวย หรือไม่แนวโน้มว่าจะเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ มียอดสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้น  อาจทำให้คุณประสบปัญหาเรื่องการหาพื้นที่เก็บสินค้า การแพ็คสินค้าไม่ทัน ซึ่งจะต้องว่าจ้างพนักงานที่มีคุณภาพในการแพ็คสินค้า 

แต่หากเลือกใช้บริการคลังสินค้าออนไลน์ Fulfillment  จากบริษัทที่มีคุณภาพให้บริการอย่างมืออาชีพ มีทีมงานหรือพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี นอกจากจะช่วยให้เกิดความคุ้มค่าแล้ว ยังทำให้คุณสามารถจัดส่งสินค้าได้ทันเวลา สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของคุณ ซึ่งท่านสามารถลองสมัครใช้บริการคลังสินค้าออนไลน์ PACKHAI – แพ็คให้ ได้เลย ที่นี่ เราคิดค่าจัดส่งตามระยะทางจริง รวมถึงคิดเรทราคาแพ็คของแบบรวมอุปกรณ์ถูกที่สุดในไทย !

Packhai ตอบโจทย์ขายของออนไลน์

Fulfillment ตัวช่วยคนขายของออนไลน์ ที่ช่วยลดต้นทุนการขายสินค้า ลดเวลาการทำงาน มีเวลาโฟกัสยอดขายได้มากขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *