โปรแกรม WMS มีอะไรบ้าง พร้อมขั้นตอนหลักการทำงาน

โปรแกรม WMS มีอะไรบ้าง

โปรแกรม WMS คือ : โปรแกรมบริหารจัดการคลังสินค้าสำเร็จรูป ช่วยให้การจัดการคลังสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดข้อผิดพลาดจากการทำงาน ปัจจุบันคลังสินค้าต่างๆ มักนำโปรแกรมนี้มาช่วยซัพพอร์ตกระบวนการทำงานในคลังสินค้าตั้งแต่การรับเข้า การจัดเก็บและการเบิกสินค้า โปรแกรมคลังสินค้าสำเร็จรูปมีระบบบาร์โค้ด 1D 2D หรือ RFID ช่วยควบคุมสินค้าเข้า-ออก หรือการโอนย้ายสถานที่จัดเก็บสินค้า ระบบคลังสินค้าออนไลน์ช่วยลดงานเอกสารและทำงานแบบเรียลไทม์ ช่วยให้วางแผนจัดการพื้นที่จัดเก็บสินค้าได้ง่ายขึ้น ลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยาก เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว จัดการคลังสินค้าอย่างมืออาชีพ โปรแกรมคลังสินค้า สําเร็จรูปมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

โปรแกรมบริหารคลังสินค้า

โปรแกรม WMS มีอะไรบ้าง

1. ระบบรับสินค้าเข้า

โปรแกรม WMS สำเร็จรูป มีระบบช่วยจัดการสินค้าในคลังตั้งแต่การรับสินค้าเข้า สินค้าที่มาจากโรงงานผู้ผลิตจะต้องได้รับการยืนยันรายการสินค้าทุกชิ้น ก่อนนำเข้าเก็บไว้ในคลัง สินค้าจะถูกป้อนข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นระบบศูนย์กลาง เช่น ป้อนข้อมูลชื่อสินค้า ชนิด ประเภท จำนวนสินค้า เป็นต้น โดยสินค้าต้องผ่านการนับและติดบาร์โค้ดทุกชิ้น ช่วยให้เรียกดูข้อมูลสินค้าได้ง่าย สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

2. ระบบจัดเก็บสินค้า

โปรแกรมการจัดการคลังสินค้า ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนทุกกระบวนการในคลังสินค้า เช่น การจัดเก็บสินค้า โดยมีระบบจัดเก็บสินค้าที่ช่วยให้มองเห็นภาพรวมในคลัง จัดเก็บสินค้าในตำแหน่งที่เหมาะสม ค้นหาสินค้าเจอได้ง่าย สินค้าอาจถูกจัดเก็บไว้บน Pallet, Shelf หรือวางบน Rack ระบบจัดเก็บสินค้าทำให้สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ในคลังซึ่งมีอยู่จำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้

3. ระบบเบิกสินค้าเพื่อจัดส่ง

โปรแกรม WMS หรือ โปรแกรมบริหารคลังสินค้าสำเร็จรูป มีระบบเบิกสินค้าเพื่อจัดส่ง ช่วยให้ทำงานง่ายขึ้น สะดวก รวดเร็วสามารถค้นหาหรือ Search หาสินค้าในคลังได้ง่ายดาย ประหยัดเวลา เพียงกรอกข้อมูล เงื่อนไขสินค้าที่ต้องการค้นหาลงไป ระบบนี้ช่วยให้การหยิบสินค้ามาแพ็คเร็วขึ้น จัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

Fulfillment Packhai สามารถเชื่อมต่อกับระบบหลังบ้าน Line My Shop ได้แล้ว
Fulfillment ที่ให้บริการระบบหลังบ้านกับ Shopee

สรุปการใช้ประโยชน์จากโปรแกรม WMS

  1. ใช้บันทึกและจัดเก็บข้อมูลสินค้าขาเข้า ตรวจนับสินค้าก่อนนำมาเก็บในคลังอย่างละเอียดและออกแบบพื้นที่จัดเก็บสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  2. ติดตามสินค้าว่าถูกเก็บไว้ในตำแหน่งใด แม้สินค้าจะมีจำนวนมากแต่สามารถค้นหาสินค้าเจอได้ง่ายเนื่องจากมีระบบสต๊อกสินค้าบาร์โค้ดหรือใช้เทคโนโลยี Barcode หรือ RFID เข้ามาช่วย
  3. ช่วยให้หยิบสินค้าตรงออเดอร์ ป้องกันข้อผิดพลาดในการทำงาน ช่วยให้แพ็คสินค้าและจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็ว สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจ
  4. โปรแกรม WMS มีระบบอัตโนมัติ ช่วยจัดทำเอกสารต่างๆ เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบวางบิลหรือใบปะหน้า เป็นต้น ลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน
  5. โปรแกรมคลังสินค้าออนไลน์ช่วยสรุปภาพรวมการทำงานในคลังสินค้าทำให้เห็นปัญหาหรือข้อผิดพลาดบางอย่าง มีระบบรายงานผล ง่ายต่อการจัดทำรายงาน สามารถนำปัญหาไปปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีกว่าเดิมได้

หลักการทำงานของ Program WMS

โปรแกรม Warehouse Management System หรือ WMS อธิบายให้ทุกคนมองเห็นภาพและมองเห็นประโยชน์ของโปรแกรมนี้มากขึ้น ก่อนอื่นเลยข้อดี ข้อเสียระบบ WMS เราได้รู้ข้อดีไปแล้ว ข้อเสีย มีดังนี้

  • โปรแกรมนี้ไม่ได้มีฟังชั่นการออกใบสั่งซื้อ
  • ไม่ได้มีฟังชั่นออกใบผลิต
  • ไม่ได้มีฟังชั่นออกใบสั่งขายให้ลูกค้า
  • ไม่มีฟังก์ชันการทำใบรายการวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
  • ไม่มีฟังก์ชันการออกใบกำกับภาษีด้วย

สำหรับหลักการทำงานเริ่มต้นที่การรับสินค้า (Receiving) ถือเป็นกระบวนการแรกที่เกิดขึ้นในคลังสินค้า เมื่อสินค้าถูกนำเข้ามาจัดเก็บ ก่อนการจัดเก็บ เจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกรายละเอียดต่างๆ ของสินค้าแต่ละชิ้นเพื่อแยกประเภทแ ยกกลุ่มสินค้า ระบบ WMS จะคำนวณหาตำแหน่งที่เหมาะสมในการจัดเก็บสินค้า ช่วยให้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ในคลังที่มีจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โปรแกรมคลังสินค้า wms สามารถแนะนำตำแหน่งที่เหมาะสมในการจัดเก็บสินค้าได้ ช่วยให้วางแผนจัดการพื้นที่ในคลังได้อย่างง่ายดาย หลังจากที่ตรวจสอบว่าสินค้าถูกจัดเก็บในตำแหน่งนั้นจริง ผู้ตรวจเซ็นอนุมัติ โดยการยิงบาร์โค้ดสแกนเนอร์ในตำแหน่งที่ถูกจัดเก็บช่วยคอนเฟิร์มตำแหน่งอย่างถูกต้องลดปัญหาค้นหาสินค้าไม่เจอ สำหรับกระบวนการเบิกหรือ (Picking) ระบบคลังสินค้าออนไลน์ มีระบบ Search ช่วยค้นหาสินค้าเจอได้ง่าย เพียงกรอกเงื่อนไขลงไป

ระบบ WMS ช่วยสรุปภาพรวมทั้งหมดในการบริหารจัดการคลังสินค้า เช่น รายงานบันทึกธุรกรรมทั้งหมด วันที่ทำธุรกรรมจำนวนสินค้าที่เข้า-ออกในคลังสินค้า จำนวนสินค้าคงเหลือ มูลค่าของสินค้าคงเหลือ รายงานสต๊อก Balance และสรุปสถานะของสินค้าที่เข้า-ออกคลัง ยอดการเบิกใช้งาน ฯลฯ รายงานสรุปสต๊อกนี้ ทำให้ผู้ดูแลคลังสินค้าหรือคนทำธุรกิจมองเห็นภาพรวมง่ายขึ้นรู้ว่าสินค้าไหนขายดี สินค้ามีการเคลื่อนไหวอย่างไร ช่วยให้เข้าใจงานขายและเข้าใจความต้องการของลูกค้ามากขึ้นด้วย

ความต่างระหว่างแพ็คของเอง กับ Fulfillment

Packhai ให้คำปรึกษา ระบบหลังบ้านโปรแกรม WMS

Packhai เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการคลังสินค้า การบริหารจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพสะท้อนให้เห็นว่าธุรกิจของคุณมีความพร้อม มีความเป็นมืออาชีพในการขาย และยังช่วยการันตีได้ว่าธุรกิจของคุณมีโอกาสเติบโตในอนาคตแบบยั่งยืน ดังนั้น เราจึงออกแบบโปรแกรมคลังสินค้าออนไลน์ WMS มาให้ตอบโจทย์การจัดการคลังสินค้ามากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นคลังสินค้าขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือคลังสินค้าขนาดใหญ่ ก็มีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ โปรแกรมจัดการคลังสินค้าของเราจะเข้ามาช่วยสนับสนุนทุกกระบวนการในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการรับสินค้าเข้า การจัดเก็บสินค้าและการเบิกจ่ายรวมไปถึงงานด้านเอกสารต่างๆ

package ระบบจัดการออเดอร์

สรุปจบ โปรแกรม WMS มีอะไรบ้าง ทั้งรับเก็บและส่ง PACKHAI ผู้ให้บริการคลังสินค้าออนไลน์ (Fulfillment) ที่ให้บริการแบบครบวงจร ได้รับความไว้วางใจเป็นอันดับ 1 เราให้บริการเก็บ แพ็ค และจัดส่งรวมไว้ในจุดเดียวกัน เรามีคลังสินค้าออนไลน์ที่ช่วยแก้ปัญหาคนขายของออนไลน์แต่ไม่มีพื้นที่เก็บสินค้า ไม่มีพื้นที่สต๊อกของ ไม่มีคนช่วยแพ็คและไปส่งของ เราจัดการให้ทั้งหมด คลังสินค้าของเรามีโปรแกรม WMS ที่ดี สินค้าไม่หาย เราแพ็คของได้เร็ว ทุกของให้ทุกวัน มีระบบจัดการออเดอร์ให้คุณใช้ฟรีด้วย หรือจะใช้ให้บริการเฉพาะโปรแกรม WMS ของเราก็ได้ ยินดีให้บริการและให้คำปรึกษาฟรี เรามีโปรแกรม WMS ให้คุณได้ทดลองใช้ฟรีด้วย

ราคาค่าบริการ fulfillment

ทดลองใช้บริการ Fulfillment

Fulfillment ตัวช่วยคนขายของออนไลน์ ที่ช่วยลดต้นทุนการขายสินค้า ลดเวลาการทำงาน มีเวลาโฟกัสยอดขายได้มากขึ้น

สมัครใช้บริการ คลิกดูค่าบริการ

ติดต่อเรา PACKHAI : Packhai.com/contact

เบอร์โทร : 097-267-9487

เฟสบุ๊ค : Packhaiofficial

อีเมล : cs@packhai.com

ไลน์ : @packhai

ยูทูป : PACKHAI Fulfillment

ติ๊กตอก : @packhai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *