โลจิสติกส์ คืออะไร บทความเกี่ยวกับ logistics พร้อม FAQ

โลจิสติกส์ คือ

โลจิสติกส์ (Logistics)

โลจิสติกส์ คือ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดส่งสินค้าสิ่งของหรือทรัพยากร รวมถึงกระบวนการวางแผนดำเนินการ การจัดเก็บ การควบคุม การบรรจุหีบห่อ การเคลื่อนไหวทั้งไปกลับจากจุดผลิตไปจนถึงจุด ที่มีการใช้งานอย่างถูกต้องและเหมาะสม ทั้งเวลา ปริมาณ คุณภาพ ต้นทุนและสถานที่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

Logistics จึงมีส่วนสำคัญของ supply chain เพราะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของลูกค้า เราเปรียบเสมือนฟันเฟืองหลักที่ช่วยในการขับเคลื่อนการดำเนินงานต่าง ๆของห่วงโซ่อุปทานให้เคลื่อนที่ โดยเราต้องวางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยการใช้การจัดการโลจิสติกส์เข้ามาเกี่ยวข้องหากองค์กรไหนที่บริหารโลจิสติกส์ไม่ดีอาจทำให้เกิดผลเสียต่อองค์กรตามมามากมาย

ประเภทของ ธุรกิจโลจิสติกส์ มีอะไรบ้าง

Logistic หรือกระบวนการจัดส่งสินค้าอย่างมีระบบ โลจิสติกส์มีกี่ประเภท รวมถึงอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ มีอะไรบ้าง เรามาติดตามกัน

1.คลังสินค้าออนไลน์

คลังสินค้าออนไลน์เป็นผู้ให้บริการคลังเก็บสินค้าระบบ Fulfillment แบบครบวงจรที่สุดรวมถึงบริการรับฝากเก็บแพ็คส่งรวมไว้ในที่เดียว โดยระบบคลังสินค้าออนไลน์จะช่วยให้คนมีเวลาไปโฟกัสกับการขายได้มากขึ้น ช่วยจัดการระบบโลจิสติกส์ ระบบหลังบ้านให้เป็นระเบียบ ไม่ต้องเครียดกับการสต๊อกสินค้าการแพ็คสินค้าและการจัดส่งสินค้าอีกต่อไปทำให้ลดต้นทุนได้อย่างแท้จริง

2. FULFILLMENT

บริการฟูฟิวเมนต์คือ 3 ขั้นตอนหลัก การเก็บ การแพ็ค และการส่ง

 • 1. การจัดเก็บสินค้า สินค้าจะถูกเก็บไว้ในโกดังที่อยู่ใกล้ลูกค้ามากที่สุด ผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นถึงมีสิทธิ์เข้าไปได้ ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าควรจะถูกเก็บอย่างปลอดภัย เรามีระบบ QC สินค้าอย่างละเอียดก่อนการจัดเก็บ ติดบาร์โค้ดสินค้าทุกชิ้น จัดวางอย่างเป็นหมวดหมู่มีประกันสินค้า 100% กรณีสินค้าสูญหาย
 • 2. การแพ็คสินค้า สินค้าทุกชิ้นจะถูกหยิบและแพ็คด้วยระบบบาร์โค้ดทั้งหมด ทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าจะถูกแพ็คอย่างถูกต้องถึงมือผู้รับอย่างสมบูรณ์
 • 3. การจัดส่งสินค้า พัสดุทุกชิ้นจะถูกส่งถึงมือผู้รับอย่างรวดเร็วที่สุดและดีที่สุด ด้วยขนส่งที่หลากหลายที่เรามีให้ทำให้ผู้รับพัสดุได้รับประสบการณ์ที่ดีต่อการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์

3. WMS

Warehouse Management System : WMS คือระบบบริหารจัดการคลังสินค้า ช่วยให้การรับสินค้าจัดเก็บสินค้ารวมถึงการกระจายสินค้า ทำได้โดยง่ายส่งผลให้กระบวนการทำงานในคลังสินค้าได้ประสิทธิภาพสูงสุด เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในทุกกระบวนการ สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตรงระบบ ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้จากการบริหารจัดการคลังสินค้า

4. OMS

OMS หรือตัวย่อมาจาก Order Management System หรือระบบจัดการ Order ระบบที่จะช่วยดูแลระบบหลังบ้าน การจัดการคำสั่งซื้อสินค้าให้กับร้านค้าออนไลน์ โดยเป็นระบบซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นมาเพิ่มในความสะดวกให้กับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ โดยระบบจะช่วยจัดการตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายไม่ให้เกิดการตกหล่นหรือมีปัญหาเกิดขึ้น โดยระบบจะเชื่อมต่อเข้ากับระบบ API โดยตรงไม่ว่าจะการสั่งซื้อสินค้าจากช่องทางใดจะถูกลง Order ไว้ที่เดียวจัดเรียงอย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการตรวจเช็คซึ่งเหมาะมากกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาแต่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย

5. รับแพ็คสินค้า

เป็นบริการรับแพ็คสินค้าหรือรับแพ็คของ เป็นบริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างมาก ช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากบริการและแพ็คสินค้ายังช่วยลดต้นทุนในการแพ็คสินค้า


ประโยชน์ของโลจิสติกส์ มีจุดเด่นอะไร

หากผู้ผลิตหรือผู้ขายสินค้าในพื้นที่ภายในคลัง เพื่อจัดเก็บสินค้าเมื่อลูกค้าสั่งสินค้าเพิ่มขึ้นคุณจะสามารถขายและจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ทันที

ผู้ผลิตหรือผู้ขายอาจจะเคยพบกับปัญหาสินค้าหมด ผลิตไม่ทันตามความต้องการของผู้ซื้อ แต่หากคุณมีคลังในการจัดเก็บสินค้าเมื่อต้องการขายก็สามารถตรวจสอบจำนวนสินค้าที่ลูกค้าต้องการได้ทันที หรือจะสามารถจัดเตรียมสินค้าจำนวนมากเพื่อเอาไปขายหรือกระจายสินค้าอย่างตัวแทนจำหน่ายก็ทำได้อย่างง่ายดาย

การจัดเก็บสินค้าจะต้องคำนึงถึงเมื่อมีสินค้าจำนวนมากขึ้น คุณจึงควรให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดการคลังสินค้าเป็นอันดับแรก คือทำให้คุณจัดเก็บสินค้าที่มีอยู่ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น การมีคลังสินค้าจะจัดเก็บสินค้าจำนวนมากและจัดประเภทของสินค้าได้อย่างหลากหลาย

ผู้ผลิตควรคำนึงถึงต้นทุนการผลิตสินค้าอยู่เสมอ คุณควรมีการจัดการคลังสินค้าให้เป็นระบบจะทำให้คุณใช้เงินต้นทุนในการค้าขายน้อยลง สามารถผลิตสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น เมื่อลูกค้ามากขึ้นสินค้าจะออกจากทางไปได้มากช่วยประหยัดต้นทุนลดลงได้นั่นเอง

เมื่อธุรกิจเติบโตจะต้องมีการติดตามตลาด เพื่อให้ผู้ผลิตมีโอกาสในด้านการแข่งขันมากขึ้น เพื่อเพิ่มความพร้อมในการขายทางพื้นที่การจัดเก็บสินค้ามากขึ้น ใช้เวลาในการบริหารยาวนานขึ้นทำให้การแข่งขันกับธุรกิจอื่นเติบโตไปได้อย่างกว้างไกล

ขนส่งโลจิสติกส์หรือการบริหารจัดการสินค้าการทำการตลาด เป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันการมีคลังไว้สำหรับบรรจุสินค้าตนเองจะช่วยให้คุณบริหารงานธุรกิจได้ดีมากขึ้น

การประสานงานเป็นปัจจัยหลักในการทำธุรกิจและจะต้องเป็นไปด้วยดีการกระจายสินค้าภายในคลัง จะต้องเกิดจากการประสานงานจากหลายฝ่าย เพื่อสินค้ากระจายไปยังตัวแทนหรือส่งออกถึง มือลูกค้าได้อย่างปลอดภัย

Packhai ตอบโจทย์ขายของออนไลน์

ทดลองใช้บริการ Fulfillment

Fulfillment ตัวช่วยคนขายของออนไลน์ ที่ช่วยลดต้นทุนการขายสินค้า ลดเวลาการทำงาน มีเวลาโฟกัสยอดขายได้มากขึ้น

สมัครใช้บริการ คลิกดูค่าบริการ

Packhai บริการระบบหลังบ้านครอบคลุม Logistic (ระบบการขนส่ง)

Packhai บริการระบบหลังบ้าน ที่ครอบคลุม Logistic service ระบบการขนส่งได้อย่างครบวงจร

packhai คลังสินค้าออนไลน์ ให้บริการ Fulfilment แพ็คเก็บส่ง
 1. PACKHAI เป็นผู้นำเบอร์หนึ่งด้านการบริการ Fulfillment อย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงเป็นผู้มีประสบการณ์การทำ Shipping นำเข้าสินค้ามาร่วมกว่า 10 ปี ทำบริษัทขนส่ง บริหารคลังสินค้า พร้อมดูแลการตลาดให้กับแบรนด์สินค้า เป็นผู้พัฒนาจนเกิดรูปแบบ Platform และให้บริการ Fullfillment แบบครบวงจร
 2. PACKHAI Fulfillment การบริการรูปแบบใหม่ เก็บ แพ็ค ส่ง พร้อมระบบ Support ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจท่าน
 3. เราจัดเก็บสินค้าอย่างปลอดภัย แพ็คสินค้าอย่างถูกต้องด้วยระบบบาร์โค้ดทั้งหมด และจัดส่งสินค้าถึงมือผู้รับอย่างรวดเร็ว รวมถึงบริการดูแลระบบจัดการออเดอร์ QC สินค้าอย่างละเอียดก่อนจัดเก็บ นับและติดบาร์โค้ดสินค้าทุกชิ้น จัดเก็บอย่างเป็นหมวดหมู่ มีประกันสินค้าสูญหาย 100%
 4. Packhai บริการเข้ารับสินค้าถึงที่ฟรี ไม่ว่าจะอยู่จัดไหนของประเทศไทย เราเขารับสินค้าฟรีได้ทุกที่ทุกเวลาที่ท่านต้องการ
 5. เรา Packhai ไม่ Fix ระบบขนส่ง ร้านค้าสามารถเลือกได้ว่าต้องการใช้บริการขนส่งเจ้าไหน เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับทางร้านค้าได้คัดเลือกขนส่งที่ต้องการได้เอง
 6. เรามีประสบการณ์ด้าน Fulfillment อย่างมืออาชีพ เรามั่นใจว่าจะช่วยดูแลร้านค้าจัดหาสินค้าที่ดีมีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมให้ท่านอย่างไร้ที่ติ
 7. Packhai มีบริการพนักงาน Support ตลอด 365 วัน เรามีพนักงานผู้เชี่ยวชาญคอยให้บริการดูแลช่วยเหลือทุกวันแบบไม่มีวันหยุดเพื่อใช้งานระบบ Fullfillment ได้อย่างไม่มีสะดุด และทุกปัญหาทีมงานพร้อมที่จะเข้าแก้ปัญหาได้อย่างทันที

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ โลจิสติกส์ Q&A

คือเรื่องของระบบการจัดการและการจัดส่งสินค้า รวมถึงการวางแผนที่จะทำให้ธุรกิจสามารถจัดเก็บสินค้า ขนส่งสินค้าไปยังรุ่นลูกค้าปลายทางได้ ทั้งนี้ยังครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อการจัดการสินค้าคงคลัง การกระจายคลังสินค้า การขนส่งและการจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้ยังเป็นเรื่องของการย้ายผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง การรับวัตถุดิบจากคู่ค้า supplier มายังธุรกิจของคุณการขนส่งที่เชื่อถือได้ มายังธุรกิจของคุณการขนส่งที่เชื่อถือได้ที่มีประสิทธิภาพรวมถึงกระบวนการจัดการทางโซ่อุปทาน supply chain

ระบบการขนส่งสินค้าเรียกว่า Logistics คือกระบวนการที่ใช้ในการส่งสินค้าส่งข้อมูลและทรัพยากรต่างๆจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค โดยมีทั้งการขนส่งทางบก การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางน้ำ การขนส่งทางท่อ รวมถึงบริการ Door-to-Door Service

เมื่อธุรกิจทางออฟไลน์และออนไลน์ขยายกิจการเติบโตมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทขนส่งโลจิสติกส์เติบโตขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน ซึ่งบริษัทที่เกี่ยวกับบริการโลจิสติกส์ มีไปรษณีย์ไทย Kerry Express, J&T Express, Flash Express, Ninja Van, Shopping Express, CJ โลจิสติกส์, และ Packhai

PACKHAI เป็นผู้นำเบอร์หนึ่งด้านการบริการ Fulfillment อย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงเป็นผู้มีประสบการณ์การทำ Shipping นำเข้าสินค้ามาร่วมกว่า 10 ปี ทำบริษัทขนส่ง บริหารคลังสินค้า พร้อมดูแลการตลาดให้กับแบรนด์สินค้า เป็นผู้พัฒนาจนเกิดรูปแบบ Platform และให้บริการ Fullfillment แบบครบวงจร คือเก็บ แพ็ค ส่ง พร้อมระบบ Support ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจท่าน

โลจิสติกส์คือ กระบวนการขนทรัพยากรจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง คำนึงถึงต้นทุนและเวลาที่ใช้ไปเพื่อกระบวนการขนส่งสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ระบบโลจิสติกส์มีอะไรบ้าง คือมีด้วยกันอยู่ 5 ประเภท ได้แก่คลังสินค้าออนไลน์, Fulfillment, OWS, OMS, และการแพ็คสินค้า

การจัดการโลจิสติกส์ซัพพลายเชน โลจิสติกส์ Management เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย การขนส่งโลจิสติกส์ การจับสินค้าการส่งมอบ สินค้าและบริการให้ลูกค้า

การส่งพัสดุหรือเอกสารข้ามประเทศ เหมาะสำหรับสินค้าขนาดเล็กที่มีน้ำหนักราว 0.5 กิโลกรัม ถึง 45 กิโล หากเกินกว่านั้นเราจะส่งด้วยวิธี Air freight

ระบบขนส่งสินค้า หรือ โลจิสติกส์ คือ กระบวนการด้านการขนส่งหรือการเคลื่อนย้ายสินค้าข้อมูลทรัพยากรต่างๆ ส่งให้ลูกค้าที่กำหนด กระบวนการโลจิสติกส์ไม่ได้มีแต่การขนส่งเป็นหลัก แต่ยังรวมถึงการแพ็คสินค้า ขนย้ายสินค้า การกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ต่างๆ งานด้านการขนส่งหรือโลจิสติกส์คือ

ช่วยดูแลกระบวนการสินค้าคงคลัง ดูแลเส้นทางกระบวนการขนส่งทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงดูแลเอกสารที่ต้องใช้ในการขนส่ง ตรวจสอบหน้างานตั้งแต่โกดังเก็บสินค้าจนถึงสถานที่รับส่งของให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ Packhai.com ผู้ให้บริการระบบหลังบ้านครอบคลุม Logistic การขนส่ง รวมถึง บริการ Fulfillment เก็บ แพ็ค ส่ง ครบจบในที่เดียว

ราคาค่าบริการ fulfillment

ทดลองใช้บริการ Fulfillment

Fulfillment ตัวช่วยคนขายของออนไลน์ ที่ช่วยลดต้นทุนการขายสินค้า ลดเวลาการทำงาน มีเวลาโฟกัสยอดขายได้มากขึ้น

สมัครใช้บริการ คลิกดูค่าบริการ

 • จัดเก็บสินค้า สินค้าจะถูกเก็บในโกดังใกล้ลูกค้ามากที่สุดอย่างปลอดภัย มีการตรวจสอบสินค้าอย่างละเอียด จัดวางอย่างเป็นหมวดหมู่ มีประกันสินค้า 100% กรณีสูญหาย
 • แพ็คสินค้า สินค้าทุกชิ้นจะถูกแพ็คด้วยระบบบาร์โค้ดทั้งหมดอย่างถูกต้องและถึงมือผู้รับอย่างสมบูรณ์ที่สุด
 • ส่งสินค้า พัสดุทุกชิ้นจะถูกส่งถึงมือผู้รับอย่างรวดเร็วที่สุดและดีที่สุด

Packhai ช่วยให้คนขายของออนไลน์ ผู้ประกอบการรายย่อยไม่ต้องกังวลเรื่องการแพ็คของ เพียงแค่เอาของมาฝากที่เราและให้เราแพ็คให้ นำส่งขนส่งให้ถึงมือลูกค้าปลายทางอย่างปลอดภัยสมบูรณ์แบบ เรามี Partner ขนส่งที่หลากหลาย

สนใจเรียกใช้บริการ PACKHAI Fulfillment จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเจริญเติบโตและดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่านไม่ต้องกังวลเรื่องการจัดเก็บ การแพ็คของ การส่งของเองอีกต่อไป บริการดี ๆ แบบนี้ติดต่อเราได้ทุกวัน หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.packhai.com ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดต่อเรา PACKHAI : Packhai.com/contact

เบอร์โทร : 097-267-9487

เฟสบุ๊ค : Packhaiofficial

อีเมล : cs@packhai.com

ไลน์ : @packhai

ยูทูป : PACKHAI Fulfillment

ติ๊กตอก : @packhai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *