เปรียบเทียบ FIFO FEFO และ LIFO คืออะไร

FIFO, FEFO, LIFO

Omni Channel คือ เครื่องมือที่เชื่อมโยงลูกค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ และหน้าร้านเข้าด้วยกัน ทำให้แต่ละช่องทางเกิดการเชื่อมต่อกันแบบไร้รอยต่อและยังเพิ่มความหลากหลายออกช่องทางการขายสินค้ามากขึ้น ช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลและจัดการข้อมูลของลูกค้าเป็นระบบ นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์วางแผนต่อยอดในอนาคตได้ เมื่อนำเครื่องมือนี้มาใช้หลายๆ ธุรกิจประสบความสำเร็จมีออเดอร์เยอะขึ้นแต่ปัญหาที่ตามมาไม่ใช่การจัดการออเดอร์แต่เป็นการจัดการระบบจัดการคลังสินค้านอกจากต้องจัดเก็บสินค้าอย่างเป็นระบบแล้วต้องมีการหยิบสินค้าแพ็คสินค้าอย่างเป็นระบบด้วย ซึ่งการหยิบสินค้ามีรูปแบบแตกต่างกัน

FIFO | FEFO | LIFO คืออะไร

1. FIFO คืออะไรคำที่ต้องการให้มี : First in First out

FIFO คือ การหยิบสินค้าที่เก็บเข้าคลังก่อนออกไปก่อน การหยิบสินค้าแบบ First in First out หรือ FIFO เหมาะกับร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าแบบมีวันหมดอายุ ยกตัวอย่างเช่น อาหารเครื่องดื่ม เภสัชภัณฑ์ ฯลฯ นอกจากนั้นยังรวมถึงสินค้าประเภทอื่นๆ ที่มีการเปลี่ยนราคา เปลี่ยนแปลงจำนวนอยู่บ่อยๆ การหยิบสินค้าในลักษณะนี้ ช่วยป้องกันปัญหาสินค้าเสื่อมสภาพเมื่อเก็บไว้เป็นระยะเวลานาน

สรุปประโยชน์ของ FIFO

 • ทำให้การหยิบสินค้าและการจัดเก็บสินค้านั้นเป็นระบบมากขึ้น FIFO เป็นระบบที่ถูกยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากล
 • ช่วยให้การทำบัญชีเป็นเรื่องง่าย วัดมูลค่าของสินค้าคงคลังรวมไปถึงมูลค่าแปรผันต่อเดือนได้ง่ายดาย
 • สามารถเช็คคุณภาพของสินค้าที่จะจัดส่งให้ลูกค้าได้ ตรวจสอบว่าสินค้าหมดอายุหรือไม่ ก่อนส่งถึงมือลูกค้าทำให้มั่นใจว่าสินค้าที่อยู่ในคลังเป็นสินค้าใหม่ด้วย

2. FEFO คืออะไร

FEFO คือ การนำสินค้าที่กำลังจะหมดอายุก่อนจ่ายออกไปก่อน First Expire First Out หรือ FEFO การหยิบสินค้ารูปแบบนี้ช่วยป้องกันความผิดพลาดในการหยิบสินค้าหมดอายุส่งไปหาลูกค้า ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ได้รับความนิยมมาก โดยมีการหยิบสินค้าไปแพ็คตามวันหมดอายุของสินค้า ไม่ได้คำนึงถึงสต๊อกที่มาก่อนหรือมาหลังแต่อย่างใด ดังนั้น จำเป็นต้องจัดเก็บสินค้าเข้าคลังอย่างเป็นระบบมีการแยกวันที่อย่างชัดเจนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว

สรุปประโยชน์ของ FEFO

 • ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากการหมดอายุของสินค้า
 • เพื่อให้ตรวจสอบอายุการเก็บรักษาของสินค้าที่เหลือภายในคลังสินค้าได้และยังจัดการระบายสินค้าได้ทันเวลาก่อนวันหมดอายุอีกด้วย
 • FEFO เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่ใช้บริหารสินค้าคงคลังที่นับว่ามีประสิทธิภาพและยังสามารถทำได้ง่าย

3. LIFO คืออะไร

LIFO คือ การหยิบสินค้าที่เข้ามาล่าสุดก่อนเสมอ Last In First Out หรือ LIFO การหยิบสินค้าในรูปแบบนี้แน่นอนว่าเหมาะกับสินค้าที่มีอายุจำกัดหรือพวกสารเคมีต่างๆ เป็นไปตามหลักของระบบการเข้าหลังออกก่อน อย่างไรก็ตามอาจทำให้ยากเนื่องจากจำเป็นต้องบันทึกข้อมูลสินค้าเยอะกว่า ถึงอย่างไรก็ยังคงได้รับความนิยมเพราะช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องกำไรและภาษี

สรุปประโยชน์ของ LIFO

 • ใช้ลดกำไรสุทธิ โดยสินค้าที่เข้ามาล่าสุดนั้นจะออกไปก่อน ดังนั้น องค์กรจึงมีอัตราภาษีที่สูงทำให้ต้องหยิบและบริหารคลังแบบ LIFO
 • การหยิบสินค้าในลักษณะนี้ช่วยทำให้คิดต้นทุนได้ง่าย เนื่องจากต้นทุนสินค้าจะมีราคาที่ใกล้กับราคาตลาดปัจจุบันมากที่สุดเพราะว่าเป็นสินค้าที่เข้ามาล่าสุดนั่นเอง
 • หากราคาของสินค้าในตลาดเพิ่มสูงขึ้นราคาของสินค้าเราจะได้กำไรทันทีเมื่อขายออกไป
รูปแบบการหยิบสินค้าแบบ FIFO, LIFO, FEFO คืออะไร
รูปแบบการหยิบสินค้าแบบ FIFO, LIFO, FEFO คืออะไร การหยิบของแพ็คส่งให้ลูกค้าแต่ละแบบมีข้อดี และลักษณะอย่างไรบ้าง

FIFO มีวิธีทําอย่างไร

อย่างที่เราได้กล่าวไปในตอนต้นว่าเป็นรูปแบบการหยิบสินค้าที่เก็บเข้าคลังออกไปก่อน ถือเป็นรูปแบบที่ถูกยอมรับในระดับสากลช่วยลดปัญหาความเสื่อมสภาพและยังรักษามูลค่าของสินค้าไว้ด้วยทำให้ไม่มีสินค้าค้างสต๊อก จัดการบัญชีได้ง่ายวัดมูลค่าของสินค้าคงคลังรวมไปถึงมูลค่าแปรผันต่อเดือนได้ ระบบนี้ช่วยเสริมศักยภาพให้กับธุรกิจเติบโตได้ในอนาคต

ตัวอย่างการคำนวณ

 1. วันที่ 1 มกราคมมีสินค้ายอดยกมาจากปีที่แล้ว 200 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 20 บาท รวมเป็นมูลค่า 4,000 บาท
 2. วันที่ 2 มกราคมขายไปทั้งหมด 100 ชิ้น FIFO 2,000 บาท โดย 100 ชิ้นที่ขายคือสินค้าที่ยกมาจากปีที่แล้ว (ราคาต่อหน่วยคือ 20 บาท) ยอดยกมาจากปีที่แล้ว ปริมาณเหลือ 100 ชิ้น
 3. วันที่ 3 มกราคมซื้อเพิ่มเข้ามา 500 ชิ้นในราคา 10 บาทต่อชิ้นมูลค่า 5,000 บาท
 4. วันที่ 4 มกราคมขายทั้งหมด 300 ชิ้น FIFO 4,000 บาท 100 ชิ้นที่ขายราคาต่อหน่วย 20 บาท สินค้าคงเหลือยกมาจากปีที่แล้ว ส่วน 200 ชิ้นที่ขายราคาต่อหน่วย 10 บาท (ซื้อเพิ่มเข้ามาวันที่ 3 มกราคม ) แสดงว่าสินค้าที่ยกมาจากปีที่แล้วขายหมด สินค้าในคลังเหลือจริงๆ 300 ชิ้นราคาต่อหน่วย 10 บาท
 5. วันที่ 5 มกราคมซื้อเข้ามาเพิ่ม 400 ชิ้นราคา 15 บาทต่อชิ้น FIFO 6,000 บาท
 6. วันที่ 6 มกราคมขายไปทั้งหมด 100 ชิ้น FIFO 1,000 บาท ชิ้นละ 10 บาท (สินค้าที่ซื้อมา 3 มกราคม เหลือ 200 ชิ้น)
 7. จากตัวอย่างในข้างต้นเมื่อมีการขายสินค้าระบบจัดค้นหารายการสินค้าเก่าที่สุดและนำเอารายการนั้นขายออกไปก่อนเป็นอันดับแรกดังนั้นการคำนวณต้นทุนในรายการเคลื่อนไหวของสินค้าจะเกิดขึ้นที่ทำการขายสินค้า
 8. ต้นทุนสินค้าที่ขาย = ผลรวมของต้นทุนสินค้าที่ขายในวันที่ 2 4 และวันที่ 6
 9. ต้นทุนสินค้าที่ขายเท่ากับ 2,000 + 4,000 + 1,000 = 7,000 บาท
 10. มูลค่าของสินค้าคงเหลือเท่ากับ 8,000 บาท

สรุป FIFO LIFO FEFO คืออะไร

FIFO LIFO FEFO คือรูปแบบการหยิบสินค้าที่แตกต่างกันออกไป FIFO คือการหยิบสินค้าที่เก็บเข้าคลังก่อนออกไปก่อน FEFO คือการนำสินค้าที่กำลังจะหมดอายุจ่ายออกไปก่อนและ LIFO ก็คือการเก็บสินค้าที่เข้ามาล่าสุดออกก่อนเสมอ

ราคาค่าบริการ fulfillment

ทดลองใช้บริการ Fulfillment

Fulfillment ตัวช่วยคนขายของออนไลน์ ที่ช่วยลดต้นทุนการขายสินค้า ลดเวลาการทำงาน มีเวลาโฟกัสยอดขายได้มากขึ้น

สมัครใช้บริการ คลิกดูค่าบริการ

Q&A และ FAQ คำถาม FIFO LIFO FEFO ที่พบบ่อย

FIFO คือการหยิบสินค้าที่เก็บเข้าคลังก่อนออกไปก่อน ส่วน FEFO คือการหยิบสินค้าที่กำลังจะหมดอายุออกไปก่อน

FIFO คือการหยิบสินค้าที่เก็บเข้าคลังก่อนออกไปก่อน ส่วน LIFO คือการหยิบสินค้าที่เข้ามาล่าสุดออกไปก่อน

FIFO คือการหยิบสินค้าที่เก็บเข้าคลังก่อนออกไปก่อน

LIFO เป็นการหยิบสินค้าที่เข้ามาล่าสุดออกก่อน ยกตัวอย่างเช่น สินค้าที่มีอายุจำกัดหรือพวกสารเคมี

FIFO อ่านว่า ฟีโฟ หรือไฟโฟ

Packhai คือผู้ให้บริการ OMS | WMS และบริการคลัง Fulfillment

PACKHAI เราให้ความสำคัญกับการบริหารสินค้าในคลัง เราคือผู้ให้บริการคลังสินค้าออนไลน์ หรือ Fulfillment ที่มีพื้นที่ให้คุณจัดเก็บสินค้าพร้อมทั้งบริหารจัดการคลังสินค้าอย่างเป็นระบบด้วยโปรแกรม WMS มั่นใจสินค้าของคุณไม่หายไปไหน มีการหยิบและแพ็คสินค้าจัดส่งรวดเร็ว ออเดอร์ไม่ตกหล่น แพ็คถูกต้องมีปัญหาส่งผิด ส่งขาด ส่งเกินแน่นอนนอกจากระบบคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพแล้วเรายังมีระบบจัดการ Order เป็นระบบหลังบ้าน OMS ที่ช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทำงานง่ายขึ้นด้วย

Service Packhai

FIFO, FEFO, LIFO คืออะไรการหยิบสินค้าในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีข้อดียิ่งแตกต่างกันออกไป เรื่องการจัดการสินค้าคงคลัง ใครว่าไม่สำคัญและไม่ใช่แค่ในการจัดเก็บ แต่รวมถึงการหยิบและการแพ็คสินค้าด้วย ซึ่ง PACKHAI เราคือผู้ให้บริการคลังสินค้าออนไลน์ Fulfillment ที่มีระบบการจัดการสินค้าในคลังอย่างดี จัดการสต๊อกได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะระบบของเราทันสมัยมั่นใจได้ ไม่มีปัญหาส่งผิด ส่งขาด และส่งเกินแถมยังมีคนช่วยแพ็คของให้ ไปส่งของให้ด้วยครบวงจร

Packhai ตอบโจทย์ขายของออนไลน์

ทดลองใช้บริการ Fulfillment

Fulfillment ตัวช่วยคนขายของออนไลน์ ที่ช่วยลดต้นทุนการขายสินค้า ลดเวลาการทำงาน มีเวลาโฟกัสยอดขายได้มากขึ้น

สมัครใช้บริการ คลิกดูค่าบริการ

ติดต่อเรา PACKHAI : Packhai.com/contact

เบอร์โทร : 097-267-9487

เฟสบุ๊ค : Packhaiofficial

อีเมล : cs@packhai.com

ไลน์ : @packhai

ยูทูป : PACKHAI Fulfillment

ติ๊กตอก : @packhai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *